nieuws

Avéro sluit contract met administratiekantoren

Archief

Avéro Achmea heeft via Meeùs een mantelcontract voor VerzuimAlert gesloten met de Noab, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Met VerzuimAlert biedt Avéro Achmea werkgevers een pakket waarin de verzekering en de beheersing van verzuim hand in hand gaan. De Noab gaat dit pakket aanbieden onder het eigen label ‘Verzuim Prestatie Concept.’ Het contract is gesloten via Meeùs, dat ook de backoffice verzorgt. Bij het mantelcontract snijdt het mes aan twee kanten. Ten eerste kunnen de bij de Noab aangesloten kantoren via het mantelcontract intekenen op het Verzuim Prestatie Concept. Bij de Noab zijn 600 kantoren aangesloten die ieder gemiddeld zes werknemers hebben.
Ten tweede is het de bedoeling dat de Noab-kantoren het Verzuim Prestatie Concept verkopen aan hun klanten. De Noab-kantoren werken in totaal voor zo’n 70.000 bedrijven in de mkb-sector. Deze bedrijven hebben samen zo’n 900.000 werknemers.
Avéro verwacht veel van het mantelcontract. “Wij gaan ervan uit dat binnen drie jaar de helft van de Noab-kantoren een Verzuim Prestatie Concept heeft gesloten. Voorts verwachten wij dat tegen die tijd zo’n kwart van de betrokken mkb-ondernemers het product heeft afgenomen.”
Het pakket
Bij VerzuimAlert kan de ondernemer normaliter kiezen uit een conventionele verzekering of een stop-lossproduct. Het mantelcontract biedt uitsluitend de conventionele verzekering. Voor het overige is het Verzuim Prestatie Concept identiek aan VerzuimAlert. Het pakket omvat, behalve de verzekering, complete arbodienstverlening via de tot Achmea behorende Arbo Groep Gak, preventie-, interventie- en reïntegratieprogramma’s van Argonaut (waaronder ook het ‘binnenhalen’ van subsidies waar de werkgever recht op heeft). Voorts voorziet het pakket in elektronische verzuimregistratie. Via het systeem Plato kan de werkgever verzuim aan- en afmelden en de verzuimregistratie bijhouden.

Reageer op dit artikel