nieuws

Avéro komt met nieuwe zorgproducten

Archief

Avéro Achmea heeft een nieuw verzuimpakket en komt medio oktober met een nieuwe ziektekostenpolis. Met de nieuwe en bestaande zorg- en inkomensproducten wordt aan de weg getimmerd via de Actie Hartslag.

Onder de noemer Verzuimbasis heeft Avéro Achmea een eenvoudigere versie gelanceerd van VerzuimAlert. Het pakket biedt de werkgever een conventionele verzuimpolis, een abonnement op elektronische gegevensverwerking (verzuim- en betermeldingen en mutaties) en een basispakket bij een Arbodienst. Zo’n arbo-abonnement is er al voor e 32 per medewerker per jaar (minimumtarief e 100). Het verschil met VerzuimAlert is, behalve een eenvoudiger arbopakket, dat er geen dekking is voor: casemanagement, voorgefinancierde interventies, garantie in verband met ‘Poortwachtersancties’ en verhaalsrechtsbijstand. Bij contracten die voor begin volgend jaar worden gesloten, is in de eerste drie verzekeringsjaren (2004 t/m 2006) het onderdeel arbodienstverlening gratis.
Sinds kort voert Avéro Achmea het Verzuim & Inkomensplan, kortweg VIP, een product dat eerder bij andere Achmea-labels was gelanceerd. Het betreft een geïntegreerd pakket voor het MKB, waarbij keuzes kunnen worden gemaakt uit verzekeringen voor: ziekteverzuim (conventioneel en stop-loss), verhaalsrechtsbijstand, Pemba-uitstap, WAO-aanvulling en ongevallen (collectief). Voorts gaat het om VerzuimAlert en de Reïntegratiecheck (na 13 verzuimweken wordt bekeken wat kan worden gedaan om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen).
Medio oktober komt Avéro met een nieuwe ziektekostenpolis: het ProFit Zorgplan. De dekking zal ongeveer gelijk zijn aan het ziekenfondspakket. Het ProFit Zorgplan is een uitbreiding op het assortiment.
Eind van het jaar gaat Avéro bij het intermediair actie voeren voor de Pemba Uitstap Verzekering. De actie is gericht op de kleinere ondernemer die, zoals bekend, medio 2004 éénmalig de mogelijkheid krijgt risicodrager te worden voor het deel gedifferentieerde premie voor de WAO. Ondernemers die dit willen, moeten voor 1 april 2004 een aanvraag indienen.
Actie Hartslag
Avéro is de Actie Hartslag gestart, een actie waarbij punten, verkregen voor offertes en te sluiten polissen op het gebied van zorg en inkomen, meetellen voor prijzen. De punten leveren de assurantiekantoren sportgerelateerde prijzen op, zoals sporttassen.

Reageer op dit artikel