nieuws

Avéro heeft mkb-pakket met vernieuwde aov

Archief

Avéro Achmea is met het Zaken Zeker Plan gekomen, een schadepakket voor het mkb, dat onder meer een vernieuwde aov omvat.

De nieuwe aov, de ‘Arbeidsongeschiktheidsverzekering’ is geen WA0-volgend product. Avéro stelt dus het percentage arbeidsongeschiktheid vast. Dit gebeurt volgens het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid. Het meedekken van een WAZ-rubriek is mogelijk.
De aov kan uitsluitend worden gesloten tegen een combitarief. Startende ondernemers krijgen het eerste jaar 25% korting, het tweede jaar 15% en het derde jaar 5%.
Er is een gratis ongevallendekking die een eenmalige uitkering geeft van e 2.500 bij overlijden en e 5.000 bij blijvende invaliditeit, en er is een dekking voor verhaalsrechtsbijstand van maximaal e 5.000.
Bij rubriek A is een eigen-risicotermijn mogelijk van 14, 30, 60, 91 en 182 dagen. Voor rubriek B geldt een wachttijd van 365 dagen indien rubriek A niet is mee verzekerd: is dat wel het geval, dan start een uitkering pas 730 dagen na de arbeidsongeschiktheidsmelding. Voor de eindleeftijd kan een keus worden gemaakt voor elke leeftijd tussen 55 jaar en 65 jaar.
Ook kan men kiezen voor een klimmend verzekerd bedrag (jaarlijks 3%) of voor een geïndexeerd bedrag (volgens CBS-looncijfer). Met een optieregeling kan eens in de drie jaar het verzekerd bedrag worden verhoogd met maximaal 25% tot maximaal 100% van de nettowinst van de onderneming. Voorts kan worden gekozen voor een uitkering vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25%, 55%, en 80%.
Premievoorbeeld
Als premievoorbeeld een 30-jarige bloemist (beroepsklasse 2) met een inkomen van e 36.000. Hij verzekert (contractduur vijf jaar) voor rubriek A een bedrag van e 36.000 en voor rubriek B van e 25.100 en sluit een WAZ-dekking voor e 10.946. Hij kiest voor een klimmend verzekerd bedrag, voor een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid, voor eigen-risicotermijn van dertig dagen, en voor een eindleeftijd van 65 jaar. Zijn jaarpremie is e 3.360.
Rubrieken
Het Zaken Zeker Plan is opgebouwd in zes rubrieken en geeft staffelkorting bij het sluiten van een of meerdere polissen uit deze rubrieken. De premiekorting geldt vanaf twee rubrieken. Bij twee rubrieken is de korting 3%, bij drie 5%, bij vier 6%, bij vijf 7% en bij zes 8%. De rubriek Brand omvat acht polissen voor: bedrijfsgebouwen, bedrijfsinventaris, bedrijfsschade, glas, elektronica, kasgeld, koelschade en pc. De rubriek Aansprakelijkheid omvat een aansprakelijkheidspolis en een collectieve schadeverzekering voor inzittenden. De rubriek Verkeer omvat zes polissen voor: motorrijtuigen, motor/scooter, bestel- en vrachtauto, werkmaterieel, transport eigen zaken, en de Groene (auto-) Polis. De rubrieken Milieuschade en Rechtsbijstand omvatten ieder één polis, en de rubriek Medisch bestaat uit een persoonlijke en een collectieve ongevallenpolis en een aov. Afgezien van de aov gaat het om bestaande polissen.

Reageer op dit artikel