nieuws

Avéro biedt voordelige Pemba Uitstapverzekering

Archief

In verband met de mogelijkheid dat kleine werkgevers op 1 juli eenmalig uit het publieke WAO-stelsel kunnen stappen, heeft Avéro administratiekantoren, intermediairs en accountantskantoren een voordelig aanbod gedaan.

Avéro Achmea biedt genoemde doelgroep de (bestaande) Pemba Uitstapverzekering tegen een vaste premie van 1% van de loonsom. De reguliere premiebepalende criteria gelden dus nu niet. Het aanbod betreft een contract voor drie jaar met premiegarantie voor deze periode.
“Wij kunnen dit voordelige aanbod doen omdat wij veel aanwas verwachten”, zegt woordvoerder Jaap Hulsinga. “Wij rekenen intern met een dooreen-premie.” In een later stadium zal Avéro andere doelgroepen gaan benaderen. “Dat wordt wel een ander aanbod, het zal in ieder geval niet gaan om een premie van 1%”, zegt Hulsinga.
De kleine werkgevers (totale loonsom circa e 625.000) vallen sinds begin 2003 niet meer onder de Pemba (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Hierdoor verviel tevens voor hen de mogelijkheid zelf het risico te dragen voor het deel gedifferentieerde premie (die in het WAO-stelsel bovenop de basispremie komt).
De kleine werkgevers konden aanvankelijk op z’n laatst per oktober 2003 uitstappen, maar omdat de opheffing pas om ‘5 voor 12’ bekend werd, biedt minister De Geus hen alsnog eenmalig, per 1 juli van dit jaar, de kans om uit te stappen.
De werkgevers die op 1 juli uit het publieke stelsel willen treden, moeten dit voor 1 april aanvragen. Voor werkgevers met langdurig zieken en recente WAO-instroom is het financieel niet of nauwelijks voordelig om uit te stappen.

Reageer op dit artikel