nieuws

Avéro, Aegon en Delta Lloyd vorderden e 16 mln op Noorderkroon

Archief

Het faillissement van intermediairbedrijf Noorderkroon lijkt voor de schuldeisers goed af te lopen. “Zij krijgen honderd procent terug”, aldus curator Werner. De crediteuren hebben dat te danken aan de verzekeraars, die provisievorderingen ter grootte van e 16 mln hebben kwijtgescholden. Daar bovenop doneerde aandeelhouder Delta Lloyd nog eens e 1,36 mln op de faillissementsrekening.

“Uit fatsoenlijk aandeelhouderschap”, zo licht Delta Lloyd die laatste geste toe, die het als aandeelhouder niet verplicht is te maken. “We willen niet dat derden gedupeerd zouden worden door dit faillissement.” Delta Lloyd vroeg, via Noorderkroon-directeur René Smit, zelf het faillissement aan in de maand september van het vorig jaar. De verzekeraar was ruim een jaar eerder eigenaar van Noorderkroon geworden, nog een erfenis van de overname van Nuts Ohra.
Op het moment van het faillissement werkten nog 128 mensen voor Noorderkroon, tegen ruim driehonderd een jaar eerder. Aan afvloeiingsregelingen heeft Delta Lloyd ook een bijdrage geleverd, groot e 0,5 mln.
Verval van 30%
Omdat Delta Lloyd pas kort aandeelhouder was, is het aandeel van de maatschappij in de verzekeringsportefeuille van Noorderkroon niet groot. Volgens Delta Lloyd ging het om zo’n 1.500 polissen, voornamelijk gekoppeld aan bedrijfsspaarregelingen. Een prominentere rol was weggelegd voor Avéro en Aegon; de Noorderkroon-portefeuille van Aegon telt bijvoorbeeld 25.000 relaties.
Over de kwaliteit van de omzet geeft het faillissementsverslag alleszeggende cijfers. In 2000 lag het royementspercentage op 25%, terwijl in het laatste jaar van het bestaan van het bedrijf zo’n 30% van de gesloten verzekeringen weer vroegtijdig werd stopgezet. Deze absurd hoge percentages – royementen tot 5% zijn nog gebruikelijk te noemen – zijn de belangrijkste oorzaak voor het faillissement. Andere oorzaken zijn het teruglopen van het aantal gemaakte afspraken door het eveneens failliete Noorderkroon Teleservices en de oplopende bedrijfskosten.
Door het hoge verval zijn de vorderingen van Avéro, Aegon en Delta Lloyd voor terug te betalen provisies hoog opgelopen. Uiteindelijk stond er aan huidige en toekomstige terugboekingsrisico’s een saldo van in totaal e 16 mln open. “Dit is mijn eerste ervaring met de verzekeringswereld”, aldus curator Werner. “En ik moet zeggen dat ik mij over bepaalde zaken hooglijk heb verbaasd. De wijze van afrekenen tussen verzekeraars en tussenpersonen bijvoorbeeld, is werkelijk vragen om problemen. En verder kan ik niet begrijpen dat verzekeraars bij zulke bedragen niet eerder aan de bel hebben getrokken.”
De provisievorderingen zijn in overleg met de curator door de verzekeraars kwijtgescholden. Om welke bedragen het per maatschappij gaat, blijft onduidelijk. “Delta Lloyd had veruit de kleinste vordering van de drie”, aldus de curator. Aegon en Avéro maken liever geen woorden meer vuil aan het Noorderkroon-debacle. Wel is duidelijk dat Avéro’s moederbedrijf Achmea een voorziening van e 10 mln heeft getroffen voor twee failliete intermediairbedrijven; Noorderkroon is één van die twee.
Jaarcijfers
Uit het faillissementsverslag blijkt dat 1999 het omslagjaar is geweest voor Noorderkroon. Dat jaar werd nog wel winstgevend afgesloten, maar vooral de bedrijfskosten kwamen op een zorgelijk niveau. De cijfers (in miljoenen) uit de laatste vijf boekjaren zijn als volgt:
jaar bedrijfslasten nettoresultaat
1997 2,6 4,4
1998 10,2 3,8
1999 15,1 0,8
2000 18,1 -2,2
2001 (t/m juni) 7,1 -3,0
De oprichters Maarten Snels en Roland Veenhuizen zagen de bui tijdig hangen en verkochten in 1999 voor het absurde bedrag van e 16,8 mln 35% van de aandelen aan Ohra. Een jaar later gaf Delta Lloyd inhoud aan de optie op de overige 65%; de koopsom hiervoor is nooit bekend geworden.
Onder impuls van aandeelhouder Delta Lloyd werd vorig jaar nog wel getracht Noorderkroon om te buigen tot adviseur van bedrijfspensioenen, onder meer om de kosten en het aantal royementen te drukken. De benodigde reorganisatie, mede uitgewerkt door een extern adviesbureau, zou echter een investering van ruim e 4 mln gaan vergen. Die drempel was voor Delta Lloyd te hoog.
Roland Veenhuizen en Maarten Snels in 1998: hun afrekening met Noorderkroon is positiever dan die van Aegon, Avéro en Delta Lloyd.

Reageer op dit artikel