nieuws

Avéro Achmea presenteert compleet pensioenaanbod

Archief

Avéro Achmea heeft met het Flexibel Werknemers Pensioen, een collectieve pensioenregeling op rentebasis, zijn pensioenassortiment gecompleteerd. De administratie van de pensioenverzekeringen geschiedt via internet.

Een verdere ontsluiting van de backoffice van individuele levensverzekeringen en semi-collectieve polissen staat in mei op de rol. “Via ons extranet zullen we dat gefaseerd ontsluiten”, aldus Wilma de Bruijn, directeur Marketing en Verkoop van Avéro.
Momenteel echter staat het collectieve pensioenbedrijf in Leeuwarden in de schijnwerpers. Achter de schermen heeft Avéro de marketing en verkoop naar zich toe heeft gehaald van Avéro Pensioenen, dat eigenlijk onderdeel uitmaakt van de business-unit Achmea Pensioenen. Doel is de verkoop van pensioenproducten via het intermediair verhogen. Het intermediair wordt hiervoor in diverse introductiesessies warm gemaakt.
In 2001 was de portefeuille van Avéro Pensioenen nog e 194 mln jaarpremie groot, vooral gesloten door makelaars en grote intermediairbedrijven. De pensioenportefeuille van Achmea (excl. Avéro) was dat jaar goed voor e 761 mln brutopremie.
Collectief
De doelgroep waar Avéro zijn pensioenpijlen op richt is volgens De Bruijn “MKB-plus”. De producten zijn het Pensioenplan en het Flexibel Werknemers Pensioen. Het Pensioenplan is een individuele of semi-collectieve pensioenverzekering op basis van beschikbare premie.
Het jongste product, Flexibel Werknemers Pensioen, is daarentegen een eind- of middelloonregeling voor de collectieve markt. Naast een ouderdoms- en nabestaandenpensioen zijn arbeidsongeschiktheid (incl. premievrijstelling) en het ANW-hiaat mee te verzekeren. Ingegane en premievrije pensioenen worden geïndexeerd via overrente (max. 1,4% per jaar), terwijl werkgevers naast een administratiekorting hun premie kunnen drukken via overrentedeling. De werkgever bepaalt de kaders van de pensioenregeling, zoals bijvoorbeeld eindloon of middelloon, de premieverdeling, de streefpensioenleeftijd en de ‘flexperiode’ waarbinnen pensionering mogelijk is.
Entrance
Avéro laat de pensioenadministratie verlopen via de internettoepassing Entrance. De actuele stand van zaken is inzichtelijk voor zowel werkgever als werknemers. Onder de titel ‘Mijn Pensioen’ kan de werknemer berekeningen maken van zijn pensioensituatie, waarbij rekening wordt gehouden met bestaande voorzieningen, ook als die bij andere aanbieders lopen.
Individueel bijsparen is voor de werknemer evenzeer mogelijk, via de module ‘Mijn Pensioenaanvulling’. Dit betreft, net als het Pensioenplan, een pensioenverzekering op basis van beleggingen. Een garantiefonds met 3% rente behoort tot de beleggingsmogelijkheden.

Reageer op dit artikel