nieuws

Autoriteiten waarschuwen voor teakhoutbelegging

Archief

Toezichthoudende instanties als De Nederlandsche Bank (DNB) en de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) waarschuwen, samen met onderdelen van de ministeries van Financiën en Justitie, voor aanbieders van ‘groene beleggingen’ zoals teakhout. Consumenten lopen bij deze aanbieders het risico van oplichting en verduistering.

Eind vorig jaar waarschuwde de STE al eens voor producten in de categorie aandelenlease. Maar die waarschuwing bleef nog beperkt tot de constatering dat dergelijke producten meestal minder opleveren dan de folder belooft. De conclusies over beleggers in teakhout gaan veel verder. Eigenlijk kan een belegging bij een ‘niet-geregistreerde groene instelling’ zo goed als altijd wordt getypeerd als ‘foute boel’, zo luidt de boodschap uit een rapport van het Financieel Expertise Centrum (FEC). Deelnemers aan het FEC zijn: het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Fiod, de toezichthouders DNB en STE, de Economische Controledienst en het Korps Landelijke Politiediensten.
Voor het rapport onderzocht het FEC veertig ondernemingen, waarvan er acht niet meer actief waren, enkele failliet en enkele voor de fiscus onvindbaar. Uiteindelijk bleven er twintig groene instellingen over. “De aanbieders van groene beleggingen in het buitenland hebben altijd één rechtspersoon in het buitenland en één in Nederland”, zo typeert het FEC de bedrijven. “De buitenlandse rechtspersoon is de contractpartij, de Nederlandse wordt gepresenteerd als zijnde uitsluitend bemiddelaar tussen consument en buitenlandse rechtspersoon.”
“Bij vrijwel alle aanbieders is sprake van een Nederlandse stichting die in de ondernemingsstructuur is opgenomen. Die stichting wordt gepresenteerd als extra zekerheid voor de belegger.” In de laatste editie richtte AssurantieMagazine (AM 4, pag. 39) de schijnwerper nog op aanbieder Terra Vitalis en de Haarlemse bemiddelaar HBS, die teakhoutbeleggingen ook via assurantietussenpersonen willen gaan verkopen. Het door het FEC geschetste beeld van niet-geregistreerde groene instellingen komt vrijwel volledig overeen met dat van Terra Vitalis.
Oplichting en verduistering
Het onderzoek van FEC richt zich niet op keiharde feiten; een dergelijk onderzoek is wel in aantocht. Het FEC beperkt zich tot het benoemen van mogelijke – en volgens het FEC ook wel waarschijnlijke risico’s – bij niet-geregistreerde groene instellingen. Het eerste risico is (relatief) nog onschuldig: vage en gebrekkige informatievoorziening. De instellingen presenteren zich ten onrechte als geregistreerd effectenbemiddelaar, spiegelen irreële en zeer optimistische rendementen voor op basis van verwachtingen en niet op basis van bedrijfsresultaten. “Hierdoor worden zaken als misleiding en oplichting eenvoudiger”, zo vindt het FEC.
Het tweede risico dat wordt genoemd, laat aan duidelijkheid niets te wensen over: oplichting en verduistering van ingelegde gelden! “Het ontbreken van toezicht op de betrouwbaarheid en deskundigheid van de bestuurders en op de bedrijfsvoering is voor deze instellingen het doel van de gekozen constructie.” Bij enkele instellingen vindt overigens voor deze vergrijpen strafvervolging plaats of heeft al plaatsgevonden.
Andere verwijten die de onderzoekers maken zijn: belastingontduiking, witwassen van zwart geld en agressieve verkoopmethoden. Naast een vervolgonderzoek om concrete feiten op tafel te krijgen, pleiten de autoriteiten voor meer consumentenbescherming, variërend van publieksvoorlichting tot nieuwe (toezichts)wetgeving.

Reageer op dit artikel