nieuws

Autoriteit-FM onderzoekt risico’s beleggingshypotheek

Archief

De Autoriteit Financiële Markten is een onderzoek gestart naar de risico’s van het sluiten van een beleggingshypotheek. De toezichthouder wil hiermee, net als met het onlangs verschenen rapport over aandelenleaseproducten, vooral extra voorlichting bieden aan consumenten.

Aanleiding voor het onderzoek is een stijgend aantal klachten over beleggingshypotheken. “Het onderzoek zal zich richten op het product zelf”, zegt woordvoerder Werner van Bastelaar. “Op dit moment is er bij consumenten te weinig bekend over bepaalde risico’s die aan een beleggingshypotheek kleven. Wij willen dat veranderen door die risico’s duidelijk te maken. We zullen veel meer moeten gaan doen op het gebied van voorlichting aan de consument.”
Volgens de Autoriteit-FM hebben in ons land 400.000 woningbezitters een beleggingshypotheek. Het onderzoek zal zich niet bezighouden met de rol van hypotheekaanbieders. “Toezicht op de wijze waarop klanten worden voorgelicht over de producten hoort bij ons reguliere werk”, aldus Van Bastelaar. “Maar het is nog te ver weg om te kunnen zeggen hoe het onderzoek er precies uit zal zien.”
Aandelenlease
Onlangs rondde de Autoriteit-FM een rapport af over aandelenleaseproducten. “Dat rapport is bedoeld als onderbouwing van onze eerdere uitspraken over de gevaren van aandelenlease”, zegt Van Bastelaar. “Ook hiermee willen we primair de consument extra informatie bieden.”
Begin 2001 waren naar schatting 700.000 contracten gesloten met een contractwaarde van e 6,5 miljard. De toezichthouder waarschuwde begin dit jaar al voor aandelenlease. Toen was de conclusie dat met een historisch rendement van 8% per jaar de kans 90% was dat er geen winst werd gemaakt. In het recente rapport wordt echter gerekend met een naoorlogs rendement van 9,9%; bij een looptijd van drie jaar is de kans volgens de Autoriteit-FM nu 40% dat er geen winst wordt gemaakt: de belegger haalt minder rendement dan hij op een spaarrekening gekregen zou hebben. Uitgaande van de periode 1983-2001, waarin het rendement op aandelen veel hoger was, bestaat er nog een kans van 25% dat er geen winst wordt gemaakt. Die kans neemt af tot 11% bij een looptijd van tien jaar.
De nieuwe conclusies zijn dus een stuk minder negatief. De toezichthouder verklaart dit door de stellen dat het gaat om een conservatieve inschatting. In de berekeningen, waarbij van een fictief product is uitgegaan, wordt gerekend met jaarrendementen van de totale AEX-index. Bij leaseproducten wordt het geld vaak in een vijftal fondsen belegd.
In de conclusie van het rapport wijst de Autoriteit-FM erop dat anabieders onvoldoende aandacht besteden aan de risico’s. “Aanbieders leggen in hun uitingen te veel nadruk op mogelijke positieve rendementen en de nominale break-evenrendementen. Zij baseren zich op een recente periode waarin de rendementen in vergelijking met het verleden hoog waren. Zij nemen daarbij de factor risico onvoldoende in hun externe uitingen mee. Dat is een eenzijdige benadering, want een hoog rendement kan alleen worden behaald als een groot risico wordt genomen. De berekeningen van de Autoriteit-FM illustreren dit risico.”

Reageer op dit artikel