nieuws

Autoriteit-FM: ‘Bijsluiter niet altijd goed toegepast’

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (Autoriteit-FM) heeft in een brief aan aanbieders van financiële producten laten weten dat de Financiële Bijsluiter niet in alle gevallen correct wordt toegepast.

Aanleiding voor het versturen van de brief is dat verschillende aanbieders niet alle kosten hebben afgetrokken van de brutorendementen. Hierdoor worden te hoge opbrengsten in de Financiële Bijsluiter opgenomen. Volgens de Autoriteit-FM wordt hierdoor ook geen recht gedaan aan de gelijke marktkansen.
Naar aanleiding van de brief zijn er bij de Autoriteit-FM reacties binnengekomen en zijn met een aantal instellingen gesprekken gevoerd. De toezichthouder wil niet zeggen hoeveel instellingen de Financiële Bijsluiter niet correct uitvoeren. “Verder zijn we zeer tevreden hoe het op dit moment gaat met de invoering van de Financiële Bijsluiter,” aldus een woordvoerder.
Geen schoonheidsprijs
De NBVA laat weten dat het nog te vroeg is om een doorwrocht oordeel te vellen over de gang van zaken rondom de Financiële Bijsluiter. “Er bestaat bij de leden wel onduidelijkheid wat nu precies onder een ‘complex financieel product’ wordt verstaan. Wij proberen onze leden op dat punt zoveel mogelijk te helpen”, aldus NBVA-woordvoerder Paul Oostdam. “De ontsnappingsroute die verzekeraars hanteren om de Financiële Bijsluiter pas te leveren bij de polis, verdient wat ons betreft geen schoonheidsprijs. Afspraak was dat de Bijsluiter bij de offerte geleverd zou worden.” De NBVA heeft de leden, middels een brief, dan ook dringend aangeraden geen producten te sluiten bij maatschappijen die geen individuele postgebonden Financiële Bijsluiter kunnen leveren.
De NVA laat weten dat de leden vooral in afwachting zijn van de offertesoftware waarin de Financiële Bijsluiter opgenomen is. “Verder krijgen we veel vragen over aansprakelijkheid met betrekking tot dit onderwerp”, vertelt woordvoerster Karin Bloemsma.
De NVA zegt respect te hebben voor die verzekeraars die een offertestop hebben afgekondigd. Verder is de NVA net als de NBVA van mening dat het leveren van de Bijsluiter bij de polis geen goede ontwikkeling is. “Afspraak in de branche is dat de Bijsluiter bij de offerte geleverd wordt. Als de verzekeraar geen Bijsluiter levert, adviseren wij onze leden om geen offerte uit te brengen.”
Correct
Het Verbond van Verzekeraars reageert laconiek. “Verzekeraars hebben op basis van zelfregulering gekozen voor het verstrekken van de financiële bijsluiter bij de offerte. Hiermee wordt de klant optimaal voorgelicht en daarnaast is dit logistiek eenvoudiger voor de branche. Wettelijk is het echter toegestaan de financiële bijsluiter bij de polis te verstrekken, als er bij het product sprake is van een kosteloze herroepingsmogelijkheid. Dit staat in artikel 3, lid 4 van de Nadere regeling financiële bijsluiter, en is overigens nogmaals bevestigd door de Autoriteit Financiële Markten. Adviseurs kunnen dus zaken blijven doen met verzekeraars die tijdelijk deze oplossing hebben gekozen.” Opmerkingen:

Reageer op dit artikel