nieuws

Autopremies bij Klaverblad hoger

Archief

Omdat de resultaten in de branches personen- en bestelauto’s in het afgelopen jaar sterk zijn verslechterd, verhoogt Klaverblad de lopende verzekeringen per hoofdpremievervaldatum na 1 maart.

De WA-premies voor personenauto’s worden in het algemeen met 7,5% verhoogd, in regio 2 bedraagt de stijging 10%. De WA-premies voor bestelauto’s stijgen in alle regio’s met 10%.
Voor personen- en bestelauto’s die per 1 juli 2002 al bij Klaverblad verzekerd waren, gaan ook de cascopremies omhoog. Voor personenauto’s is de stijging 5% in de regio’s 1 en 3, 10% in regio 2, maar nihil in regio 4. Voor bestelauto’s is de verhoging in alle regio’s ongeveer 15%. Cascoverzekeringen die ná 1 juli 2002 zijn gesloten, blijven voorlopig buiten schot.
Alle beperkt-cascoverzekeringen die zijn gesloten vóór 1 juli 2002 worden bij Klaverblad aangepast aan het huidige tarief, hetgeen neerkomt op een premiestijging van circa 11%.

Reageer op dit artikel