nieuws

Atradius verhoogt maximale dekking voor oorlogsrisico

Archief

Kredietverzekeraar Atradius heeft de maximale exportkredietdekking voor landenrisico’s (onder meer oorlog) verhoogd van 95% naar 98%.

De dekkingsuitbreiding geldt voor alle exporttransacties die worden herverzekerd door de Nederlandse Staat. Met de verhoging moet de concurrentiepositie van Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen en internationaal werkende aannemers verder worden versterkt, aldus Atradius.
Het dekkingspercentage verschilt per land, maar was maximaal 95%. Dat is nu per 3% verhoogd; er wordt altijd een eigen risico aangehouden om ervoor te zorgen dat de verzekerde bedrijven hun risico’s verantwoord beheren.
Naast het landenrisico, onder meer oorlog en deviezengebrek, wordt het debiteurenrisico gedekt. Voor dat risico is de maximale dekking 95%. Voor centrale overheden en monetaire autoriteiten geldt voor beide risico’s een maximum van 98%. Voor lagere overheden is het maximum in beide gevallen 95%.

Reageer op dit artikel