nieuws

Athlon bouwt aan internationale keten van schadeherstelbedrijven

Archief

Athlon Groep, moederbedrijf van Care Schadeservice, wil zijn autoschadeherstelactiviteiten in toenemende mate uitbreiden naar het buitenland. In België wordt gebouwd aan een schadeherstelketen; Duitsland en Frankrijk komen mogelijk op langere termijn aan de beurt.

Internationalisering van het schadeherstelconcept is een belangrijk element in de strategie van Athlon voor de komende jaren, zo blijkt uit het jaarverslag. Voorwaarde voor het succesvol opzetten van schadeherstelketens in het buitenland is volgens de groep de aanwezigheid van “voldoende volume van de gestuurde schadestroom”. Deze ‘sturing’ van autoschades vloeit voort uit de wens van verzekeraars, leasemaatschappijen en beheerders van grote wagenparken om hun schadelast te beperken via het werken met geselecteerde herstelbedrijven.
Naar het voorbeeld van Care Schadeservice is in België inmiddels een begin gemaakt met de opbouw van een schadeherstelketen (vier vestigingen), die goed is voor een omzet van e 6,9 (3,0) mln. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de buurlanden Duitsland en Frankrijk de vereiste marktomstandigheden onvoldoende ontwikkeld zijn voor de introductie van een schadeherstelketen. “Zodra de situatie zich wijzigt en de schadestroom voldoende groei vertoont zal het ketenconcept in deze landen worden geïntroduceerd”, aldus Athlon.
Meer schadesturing
Ondanks een lichte groei van het wagenpark bleef de omvang van de schadeherstelmarkt in ons land vorig jaar stabiel: e 1,2 mld. Een afname van het aantal schadegevallen en meer preventiemaatregelen deden het gemiddeld schadebedrag stijgen, mede door een groter percentage auto’s dat tegen cascoschade werd verzekerd. “Daardoor wordt eerder tot reparatie overgegaan”, aldus Athlon.
De gestuurde schadestroom kwam in 2001 nog uit op e 580 mln, iets minder dan de helft van de totale autoschadeherstelmarkt, waarvan 55% voor rekening van leasemaatschappijen en 45% op het conto van verzekeraars. De groei van de gestuurde schadestroom viel in de tweede helft vorig jaar stil, onder meer door afname van de verkopen van (lease)wagens. “Een nieuwe impuls wordt verwacht van ontwikkelingen bij verzekeraars, die steeds meer druk leggen op assurantietussenpersonen om ‘te sturen’ naar schadeconcepten van hun keuze”, aldus de raad van bestuur in het jaarverslag.
De proef met het aanbieden van reparaties van kleine autoschades op dagbasis onder de naam Carexpress is afgelopen jaar afgerond. Een vervolg krijgt de proef niet vanwege de tegenvallende resultaten. “Conclusie is dat in de markt verder geen onderscheid wordt gemaakt tussen de dienstverlening voor dagreparaties en grotere reparaties”, licht Athlon enigszins vaag toe.
De omzet van Care Schadeservice groeide vorig jaar naar e 93 (84) mln, waarvan e 7 in België. De brutowinst steeg met 21% naar e 6,8 (5,6) mln, waarvan in ons land e 6,5 (5,2) mln. Aandeelhouders van Athlon zijn onder meer drie verzekeraars met 5% of meer preferente of gewone aandelen: Delta Lloyd, Fortis en Interpolis.

Reageer op dit artikel