nieuws

‘Assurantieverklaring opnemen in jaarverslagen’

Archief

Bedrijven zouden naast de bestaande accountantsverklaring ook een verklaring over verzekeringen moeten opnemen in jaarverslagen. Dat bepleit Henk Duthler, directievoorzitter van Avéro Achmea.

“Met een assurantiestempel kan de onderneming aantonen of en in welke mate het is verzekerd en of hierdoor de continuïteit van het bedrijf voldoende is gewaarborgd.” Duthler bespeurt in het bedrijfsleven nog regelmatig te weinig aandacht voor verzekeringen. “Mijn pleidooi komt voort uit een aantal incidenten, waarbij bedrijven óf de dekking niet rond kunnen krijgen, óf de hoge premie niet willen betalen óf niet willen investeren in preventie. Ik heb daarbij wel eens gedacht: ‘Als ik aandeelhouder of financier van dit bedrijf zou zijn, dan zou ik deze informatie willen weten’. Maar in jaarverslagen krijgen verzekeringen nauwelijks aandacht.”
Duthler ziet voor makelaars in assurantiën een rol weggelegd in het zetten van ‘assurantiestempels’ in jaarverslagen. “Maar ook andere experts, zoals bijvoorbeeld riskmanagers, zouden dat kunnen doen. Er zou een aanvullende opleiding moeten komen, waar dit soort mensen hun certificerende bevoegdheid moeten krijgen.” Zij moeten straks in jaarverslagen goedkeurende verklaringen afleggen, dan wel een assurantieverklaring met een kanttekening opstellen.”
Imago
De assurantieverklaring zou zich moeten beperken tot hetgeen bedrijven naar normale maatstaven moeten verzekeren. Naast een mogelijke bron van (premie)inkomsten hoopt Duthler dat een verplichte assurantieverklaring in jaarrekeningen het imago van de verzekeringsbranche ten goede komt. “Bij schades zie je nu nog vaak gebeuren dat de beschuldigende vinger uitgaat naar de verzekeraar die geen of geen volledige dekking biedt. Door zo’n verklaring wordt óf de dekking geoptimaliseerd óf het wordt duidelijk dat het bedrijf zelf kiest voor onderverzekering.”
Henk Duthler: “Goed voor imago van de verzekeringsbranche”.

Reageer op dit artikel