nieuws

Assurantieregio’s richten PE-stichting op

Archief

De regio’s Noord/Oost, West/Midden en Zuid van de Federatie van Assurantieclubs hebben elk een stichting FiDi/Pé, instituut voor permanente educatie financiële dienstverleners opgericht.

Iedere stichting heeft een eigen dagelijks bestuur. Overkoepelend wordt een raad van toezicht gevormd, met een afgevaardigde per assurantieclub.
De belangrijkste doelgroep van FiDi/Pé zijn de leden van de aangesloten assurantieclubs en andere verenigingen en/of instellingen waarmee wordt samengewerkt. Inschrijvingen voor de workshops staan eveneens open voor overige medewerkers in de financiële dienstverlening. De prijsstelling van de workshops is afgestemd op de leden van de aangesloten clubs bij de stichting FiDi/Pé. Hierdoor profiteren de leden van de gereduceerde ledenprijs. Daarnaast kunnen leden workshops afnemen op basis van een abonnement.
Voor alle workshops geldt dat PE-punten te verdienen zijn, tenzij anders is vermeld. Voor de meeste workshops ontvangen de deelnemers een certificaat op basis van aanwezigheid. Federatie-voorzitter Boudewijn Bakker verwacht dat in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) het PE-stelsel aangepast zal worden. “Maar zolang dat er nog niet is, ontvangt men een certificaat op basis van aanwezigheid.”
Ledenwerving
De drie stichtingen hebben van de Federatie een startkapitaal van e 5.000 ontvangen. “Het is in de vorm van een achtergestelde lening. In principe moeten de stichtingen hun eigen broek ophouden. Elke assurantieclub betaalt een bedrag aan de stichting afhankelijk van het aantal leden. Als de stichtingen hun werk goed doen, zal dat tot ledenaanwas leiden bij de assurantieclubs. Hoe meer leden, hoe hoger de afdracht aan de stichting, die vervolgens zijn schuld aan de Federatie kan afbetalen.”
FiDi/Pé streeft naar een brede samenwerking met andere (semi-commerciële) aanbieders op de markt. Zo werkt FiDi/Pé samen met het Huibers Instituut van de NVA. Het programma dat aangeboden wordt is een gezamenlijk aanbod. Via de website (www.fidipe.nl) is het volledige aanbod aan cursussen te raadplegen. Daarnaast hebben alle leden een map gekregen met het volledige aanbod en een uitleg over de activiteiten van de nieuwe stichting.

Reageer op dit artikel