nieuws

Assurantieclubs verdeeld over drie regio’s

Archief

De Federatie van Assurantieclubs heeft het land verdeeld in drie regio’s: West, Noord en Zuid. Eerder was voorgesteld vijf regio’s te formeren.

Onder de regio West vallen de clubs in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. De regio Noord (Sanon) omvat clubs uit de provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe en Gelderland. Regio zuid wordt gevormd door de clubs in Limburg, Brabant en Zeeland.
De RSA’s (Regionale Samenwerking Assurantieclubs) gaan landelijk afstemmen welke opleidingsprogramma wordt aangeboden. Het aanbod zal bestaan uit opleidingen, workshops en cursussen. Alles tegen betaling. “Wij zullen geen commerciële prijzen hanteren, maar als RSA willen we er ook geen geld bijleggen. Het zal er tussenin liggen”, zegt Federatie-voorzitter Boudewijn Bakker. “Elke RSA wordt geacht zijn eigen broek op te houden.”
De cursussen worden afgenomen van aanbieders in opleidingenland, zoals Nibe-SVV. Gesprekken zijn gaande met het Huibers Instituut van de NVA. “Als zij een cursus niet vol kunnen krijgen, kunnen ze naar ons overgeheveld worden en omgekeerd”, aldus Bakker. Het is nog niet bekend welke bedrijfsvorm de RSA’s zullen krijgen. “Op dit moment wordt onderzocht of het een stichting of een BV moet worden.”
De RSA’s ontvangen van de autonome assurantieclubs een kleine bijdrage in verband met aanloopkosten, zoals kosten voor drukwerk, aankopen van cursussen, et cetera. “Dat heeft overigens geen gevolgen voor de contributie die door de leden van de assurantieclubs betaald wordt. Het gaat om een startkapitaal”, aldus Bakker.
Per regio wordt een regiovoorzitter gekozen en een regiocoördinator benoemd. Coördinator voor RSA West is Kees Eijkenduijn, Jaap Hansen is verantwoordelijk voor Sanon (RSA Noord)en Wim Capel voor RSA Zuid. Eén van de regiovoorzitters en één van de coördinatoren neemt zitting in het bestuur van de Federatie, dat nu uit vijf man bestaat. Boudewijn Bakker is voorzitter, Wilco Sonnega penningmeester, Dick de Boer secretaris, Jaap Hansen is ad interim lid namens de regiocoördinatoren en Willem Haasnoot ad interim namens de regiovoorzitters.
Per 1 januari wil de Federatie het programma van de RSA’s kunnen bekend maken. “De WFD gaat allerlei verplichtingen neerleggen op het gebied van deskundigheid. Wij moeten daarop kunnen inspelen”, vindt Bakker.

Reageer op dit artikel