nieuws

Assurantie B-examen half uurtje langer

Archief

Deelexamens van het Assurantie B-examen worden met een half uur verlengd (van 2,5 naar 3 uur). Reden is dat kandidaten met regelmaat klaagden over het feit dat het examen onder te grote tijdsdruk afgelegd moest worden.

Deze wijziging van de examenduur maakt deel uit van een per 1 oktober herzien examenreglement. De volledige tekst van het examenreglement is te lezen op de website www.sea-examens.nl.
Een ander wijziging is dat met ingang van de najaarsexamens het bij alle examens toegestaan is een wettenbundel mee te nemen. Het indienen van een beroepschrift gaat voortaan e 57 kosten (was gratis). Bij toewijzing van het beroep worden dit bedrag gerestitueerd.
Alvorens men een beroep indient, moet allereerst een herbeoordeling (e 57) aangevraagd worden. Is men het oneens met de uitkomsten van de herbeoordeling, dan kan een bezwaarschrift ingediend worden. Deze kosten bedragen eveneens e 57. Dit bezwaarschrift moet voorzien zijn van een vakinhoudelijke onderbouwing per vraag waarmee men het niet eens is. De examencommissie buigt zich over dit bezwaarschrift. Kan men zich niet vinden in het oordeel van de examencommissie, dan kan de kandidaat een beroepschrift indienen.

Reageer op dit artikel