nieuws

ASR voegt loondienstbedrijf Amev samen met Verzekerings Unie

Archief

ASR gaat de loondienstbedrijven van Amev en de Verzekerings Unie samenvoegen (385 adviseurs). In de maanden augustus en september moet de integratie rond zijn. De nieuwe loondienstorganisatie wordt gehuisvest in Utrecht. Verder denkt ASR aan de overheveling van het zorgbedrijf van Amev naar De Amersfoortse.

“De nieuwe loondienstorganisatie wordt één bedrijf met een traditionele loondienstpoot en een franchisepoot”, vertelt ASR-bestuursvoorzitter Carlo de Swart desgevraagd.
Er wordt op zo kort mogelijke termijn één leiding geformeerd en ook de stafafdelingen worden met de grootst mogelijke spoed geïntegreerd. “De plannen zijn voorgelegd aan de ondernemingsraad voor advies en die hebben positief geadviseerd”, aldus De Swart.
Met deze integratie van beide loondienstorganisaties wordt een volgende stap gezet in de worsteling die Amev al sinds 1995 met zijn loondienstadviseurs, toen nog vijfhonderd in getal, voert. Vorig jaar besloot Amev een franchiseorganisatie op te richten. De beoogde franchisenemers waren de toen nog 280 loondienstadviseurs van Amev en andere tussenpersonen. Inmiddels is bekend dat de franchiseorganisatie onder de naam Attentiv per 1 september van start gaat (zie ook pag. 23). Er wordt geworven onder de nu nog ongeveer 225 loondienstadviseurs van Amev. De Verzekerings Unie telt momenteel 160 loondienstagenten. Dit waren er eind vorig jaar nog 175.
Zorg
Ook op andere delen wil De Swart meer synergie bewerkstelligen. Zo is het wat hem betreft “zonder meer een optie dat het onderdeel Zorg van Amev naar De Amersfoortse gaat”. Daar staat tegenover dat het onderdeeltje Schade van De Amersfoortse naar Amev verhuisd. “Maar niet alles tegelijk’. We werken nu vier maanden samen en ik wil niet alles overhoop halen.”
De Swart denkt ook voordeel te halen uit de expertise die Amev heeft op het onderdeel Horeca. “In de nabije toekomst zullen medewerkers van Stad Rotterdam en Woudsend de expertise van Amev op dit onderdeel gaan gebruiken.” De Swart benadrukt “dat het streven van de raad van bestuur erop gericht is grote volksverhuizingen zo veel mogelijk te voorkomen. Wij willen alle merken in de schappen, met een eigen identiteit en marktpositie.”
Automatisering
Een enorme kostenreductie wil De Swart bereiken door het inrichten van één ict-infrastructuur voor de gehele organisatie. Hierdoor worden vierhonderd van de negenhonderd ict-banen overbodig. “Reken maar uit wat een besparing dat oplevert, vierhonderd maal f 320.000.” Overigens gaat het daarbij om extern personeel. De eigen ict-medewerkers behouden hun baan.
In de automatiseringsplannen is ketenintegratie het toverwoord. Hierdoor zouden alle doublures die in het administratieve proces optreden bij tussenpersonen en de groepsmaatschappijen moeten verdwijnen. Eenmalige vastlegging van gegevens op een gebruikersvriendelijke manier is daarbij uitgangspunt. Internet wordt als het geëigende medium voor het transport van de gegevens tussen het intermediair, de groepsmaatschappijen en klant gezien.
“In het nieuwe ASR-verband zal het accent liggen op de standaardisatie van alle backofficesystemen en het web-enabled maken van onze diensten, zodat de tussenpersoon in staat is om op eenvoudige wijze verzekeringstransacties en bankdiensten af te wikkelen voor zijn klant.” [Kader]
Kloon
Carlo de Swart heeft aangegeven dat hij nog tot eind volgend jaar de ASR-kar wil trekken. “En nog wel een paar maanden langer als dat nodig is.” De Swart heeft van Fortis-topman Anton van Rossum groen licht gekregen om zelf een opvolger te benoemen, maar zegt De Swart: “Ik ben daar nog niet uit”. De Swart wil het liefst een “opvolger uit eigen kring” en het moet “geen manager of bestuurder zijn, maar een ondernemer”. Overigens hoeft zijn opvolger geen Feyenoord-liefhebber te zijn. “Ik ben niet op zoek naar een kloon van mijzelf.”

Reageer op dit artikel