nieuws

Arie van den Berg ziet markt rap veranderen

Archief

“De markt verandert snel. Kleine kantoren, tot e 100.000 doorlopende provisie zullen niet of nauwelijks zelfstandig kunnen overleven. In het verleden was het tamelijk eenvoudig om met het sluiten van een paar levenpostjes het inkomen op peil te brengen. De reeds genomen en nog op stapel staande regeringsmaatregelen hebben dit vrijwel onmogelijk gemaakt. Als straks ook nog de hypotheekrenteaftrek verder wordt ingeperkt, dan zijn de gevolgen voor deze kantoren desastreus.” Dit zegt Arie van den Berg, directeur van de BeneVia Adviesgroep in Heinenoord, gelegen in de Hoekse Waard.

door Manon Vonk
Volgens Van den Berg is de keus voor kleine kantoren simpel. “Het is aansluiten of verdwijnen. Grotere kantoren die hierop kunnen inspelen hebben een goede toekomst. Gebonden kantoren zoals de Aegon-keten Meeùs en de ING-captives dikken in en maken in rap tempo de vertaalslag naar gezamenlijke administraties. De niet-gebonden kantoren – mits van voldoende omvang – doen dit ook, maar in een ander tempo”, vervolgt Van den Berg.
“De mooiste combinatie is een groot en goed geautomatiseerd hoofdkantoor van waaruit een aantal regionaal gevestigde ‘eigen’ kantoren als vooruit geschoven posten de lokale markt bewerken. Het hoofdkantoor fungeert als een kenniscentrum voor de genoemde bijkantoren. Ook niet-eigen kantoren kunnen tegen bepaalde condities worden aangesloten.” Van den Berg doelt hiermee indirect op zijn eigen regionaal werkend bedrijf.
Hij heeft echter niet de ambitie om een groot backofficebedrijf te worden, zoals Voogd & Voogd en de Van Kampen Groep. “Ik denk aan zo’n tien tot vijftien aangesloten tussenpersonen en ik wil mij beperken tot de regio.” Met ‘de regio’ bedoelt Van den Berg zuid- en zuidwest-Nederland. “Geen Limburg, dat is mij te ver. Ik hang de gedachte aan dat je de aangesloten tussenpersoon ook nog fysiek moet kunnen bezoeken.”
Oorsprong
De BeneVia Adviesgroep kent haar oorsprong in 1959 toen de opa van de huidige directeur zijn eerste glasverzekering sloot. “Mijn vader had daarna al snel door dat er met de verkoop van verzekeringen geld te verdienen was. Je sloot één keer een verzekering en als je goed was voor je klanten ontving je daar jarenlang provisie voor. Mijn vader is dat in de avonduren langzaam gaan uitbouwen. De eerste drie jaar was hij voornamelijk actief in glasverzekeringen. In 1963 verkreeg hij het agentschap van de Nederlanden van 1845, nu Nationale-Nederlanden, en van De Jong & Company, het latere NOG Verzekeringen, nu Hooge Huys. In die periode is hij de particuliere markt opgegaan. Hij haalde in 1967 zijn B-diploma en in datzelfde jaar kwam het eerste personeelslid in dienst. Tot die tijd werkte hij fulltime als administrateur voor een bouwbedrijf.”
In de periode 1968 tot 1978 kocht Teun van den Berg, Arie’s vader, een aantal kleine portefeuilles. Tevens opende hij een bijkantoor van de Spaarbank Rotterdam (nu Fortis Bank). “Dat was toentertijd geen probleem. Banken deden niet aan verzekeren en assurantiekantoren verkochten geen bankproducten.”
In 1977 haalde Arie van den Berg zijn Havo-diploma. In oktober van dat jaar had hij zijn B-diploma op zak en ging hij in de zaak van zijn vader Teun werken. “Ik was toen het vierde personeelslid. In die tijd liet ik de andere diploma’s voor wat ze waren. Ik had er gewoon geen zin in.” Van den Berg moet lachen als hij vertelt over die eerste periode in de zaak van zijn vader. “Ik moest alle klusjes doen die anderen niet wilden doen, zoals het innen van niet-betaalde kwitanties. Maar ik deed ook advieswerk en bezocht dus klanten. Al met al heeft dat ongeveer tien jaar geduurd.”
Het kantoor T.A. van den Berg groeide in die tijd naar acht man personeel en Arie vond het tijd worden andere assurantiediploma’s te halen. Achtereenvolgens werden dat het A-diploma, Branche Varia en in 1993 zijn volmachtdiploma. “Mijn volmachtdiploma heb ik in twee keer gehaald. De eerste keer ging ik een stevige discussie aan met de examencommissie en dat moet je niet doen als je wilt slagen.”
Eigen bedrijf
Het behalen van zijn volmachtdiploma markeert volgens Van den Berg het begin van zijn eigen bedrijf. “Tot die tijd zette mijn vader de lijnen uit. Nu was het mijn beurt.” In 1994 haalt Van den Berg zijn eerste volmachten binnen en begint met het uitbouwen van zijn bedrijf. Tot de laatste overname twee jaar terug. In totaal nam Van den Berg vanaf 1993 tien kantoren over, waaronder De Graaf Assurantiën, L. Pronk Verzekeringen, Van der Gijp Barendregt, D.W.&V. Verzekeringen, Hyp%theek Oud-Beijerland, Snijders (onderdeel Heijloo & Molkenboer), Beijer (Capelle aan den IJssel), Robbemont Assurantiën, O & N Advisering en Sluyter.
Zijn filosofie was dat de overgenomen kantoren in eerste instantie onder eigen naam verder moesten. “Dat was om afbreukrisico te voorkomen.” Inmiddels acht Van den Berg – na alle overnames en de daarmee gepaard gaande reorganisaties – de tijd gekomen voor een nieuwe naam. Hij stelde zichzelf één voorwaarde. Het moest met een ‘B’ beginnen. “In de oude Romeinse literatuur stuitte ik op de term Bene Via, dat zoveel betekende als ‘goede manier of juiste weg’. Dat vond ik een goede en generieke naam. Per 1 januari verdwijnen alle bestaande namen en gaat elke vestiging, acht in getal, werken onder de naam BeneVia Adviesgroep. Dat geldt niet voor het volmachtbedrijf, dat onder de naam Heinenoord Assuradeuren blijft bestaan. Dit is vereist in de Wet Financiële Dienstverlening (WFD).”
Met het onder één noemer brengen van alle bedrijven komt er ook een eind aan een hoop administratieve rompslomp. “Bij sommige verzekeraars hadden we wel acht agentschappen. Dat is administratief erg lastig.” Eén van de vestigingen in Rotterdam zal binnenkort sluiten. “Dat is een portefeuille met voornamelijk grote pensioenklanten. Die komen vrijwel nooit op kantoor.”
Regionaal
Inmiddels heeft Van den Berg een fors regionaal werkende onderneming opgezet. Het bedrijf telt honderd werknemers die zeventig formatieplaatsen innemen. Het volmachtbedrijf is goed voor een premievolume van e 15 mln, de provinciale leven- en schadeportefeuille brengen e 40 mln in het laatje
“Volmacht is voor ons een heel belangrijk bedrijfsonderdeel. Daarmee zitten we qua omvang in de bovenste helft van de volmachtregionen. Ik wil nog doorgroeien. In het licht van de WFD gaat dat ook lukken. Veel kleinere bedrijven kunnen of willen niet voldoen aan de eisen die de WFD gaat stellen. Ik verwacht dat deze bedrijven aansluiting zullen zoeken en ik hoop dat dat bij mij is. Daarnaast bekijken verzekeraars hoe ze kleine onrendabele agentschappen toch kunnen behouden. Dat kan door ze bij een regionaal werkend volmachtbedrijf onder te brengen. Ik sta er voor open.” De grootste consequentie van de WFD is volgens Van den Berg het schriftelijk vastleggen van alle procedures. “Je wordt opgezadeld met een hoop werk.”
Participatiemaatschappij Asam (Amev) is voor 20% eigenaar van de BeneVia Adviesgroep. De andere 80% is in handen van Arie van den Berg. “Als je mij diep in het hart kijkt, wil ik af van deze participatie. Als er een mogelijkheid komt om dat minderheidsbelang om te zetten in een financiering, dan heeft dat mijn grote voorkeur.” Van den Berg benadrukt dat de participatie van Amev in zijn bedrijf niet heeft geleid tot enige productieverplichting. “Dat wordt vaak gedacht, maar dat is met geen letter in het contract terug te vinden.” Volgens Van den Berg zijn maatschappijen huiverig geworden voor meerderheidsparticipaties in intermediairkantoren. “Er wordt dan vaak een interim-manager neergezet. Maar in de praktijk werkt het niet. Ik denk dat Nationale-Nederlanden de enige is die het goed aanpakt. Die zeggen gewoon ‘wij zijn de baas’ en gooien vervolgens alle backoffices bij elkaar onder de mededeling ‘zo doen we het’.”
De BeneVia Adviesgroep bestaat uit drie onderdelen: Particuliere markt, Zakelijke markt en Hypotheken en makelaardij. “De drie onderdelen worden apart aangestuurd. Ik ben algemeen directeur en Sander Groenendijk is financieel directeur. Van het volmachtbedrijf ben ik algemeen directeur en feitelijk leider. Koos Lammers en Koos Vermaat zijn de andere twee directieleden. Zij zijn al 25 respectievelijk 35 jaar in dienst. Wat je noemt oudgedienden.” Het volmachtkantoor doet de backoffice voor Assuflex in Den Bosch, Henk den Uil Assurantiën in Sliedrecht en Claeren in Vught.
Achilleshiel
Het streven van Van den Berg is om met de huidige omvang van zijn organisatie efficiënter te werken. “Dat betekent dat wij beter gebruik moeten maken van de mogelijkheden die de automatisering biedt. Als je kijkt naar assurantiekantoren, is automatisering vaak de achilleshiel.”
BeneVia Adviesgroep werkt met Anva. “Wij zitten bij systeemhuis Anva, maar ik sta bepaald niet te juichen over de performance. Ik sta open voor andere automatiseringsideeën, zoals die van Voogd & Voogd. Ik heb in AM gelezen dat zij een eigen pakket gaan ontwikkelen.”
Van den Berg raakt niet uitgesproken over Anva. “Wij hebben hier in het verleden een aantal conversies gehad. Daar schieten de tranen van in je ogen.” Dat het systeemhuis in het onderzoek van D&O een 7,4 scoort, begrijpt Van den Berg dan ook helemaal niet. “Ik hoor overigens ook van collega’s die bij ACT of CCS zitten dezelfde verhalen. Dus het is overal niet best. Maar ik vind dat Anva een bedrijf als het onze, met deze omvang, toch wel een à twee keer per jaar met een bezoekje zou mogen vereren. Ik wil gewezen worden op de mogelijkheden in het pakket die ik nog niet gebruik of die ik efficiënter zou kunnen gebruiken. Ik wil gewezen worden op andere diensten van Anva waar ik wellicht nog geen gebruik van maak, maar die voor mijn kantoor heel goed kunnen zijn. Ik hoor bijvoorbeeld dat Anva een webapplicatie heeft. Daar hebben zij ons nooit op gewezen. Ze hoeven alleen maar www.benevia.nl in te tikken om te zien dat wij actief zijn op internet. Als ik zo met mijn klanten zou omgaan, is ons geen lang leven beschoren.”
BeneVia heeft één medewerker die fulltime bezig is om Anva in de lucht te houden. Daarnaast is er één externe medewerker die alle andere programma’s beheert. “Als je ziet wat wij jaarlijks aan Anva moeten betalen, dan had ik tien jaar geleden mijn eigen automatisering kunnen ontwikkelen.”
BeneVia timmert op automatiseringsgebied aan de weg. Zo heeft het bedrijf samen met Assuflex, één van de aangesloten tussenpersonen bij het volmachtbedrijf, een scan-oplossing van Nashua/Ricoh geadopteerd. “Deze oplossing staat naast ons Anva-systeem. De adressen uit Anva en dit systeem worden gesynchroniseerd. Alles wat bij schadedossiers hoort, wordt gescand. Als het langlopende schadedossiers zijn, houden we ook nog een fysiek bestand aan. Anva heeft ook een scan-oplossing, maar die voldoet niet aan mijn eisen. Zo’n scan-oplossing drukt zwaar op het geheugen van het systeem en moet dus in een eigen omgeving draaien.”
De ketenintegratie in de branche gaat langs BeneVia heen. “Wij zijn een volmachtbedrijf en vooral bezig met de aangesloten tussenpersonen en hier intern. Ons streven is dat het werk gedaan wordt waar het binnenkomt. Dat betekent dat mensen op elke plek een goede opleiding in Anva krijgen, zodat ze veel meer weten. Zoals het nu is, gebruikt de helft Anva als een bibliotheek waar ze alles in opslaan en de andere helft zit alles weer te muteren. Dat werkt niet.”
Over de extranetten van verzekeraars is Van den Berg zeer te spreken. Vooral Amev Cockpit scoort hoog op zijn lijstje. “Het enige vervelende aan die extranetten is dat je een ongelooflijk lange lijst met wachtwoorden en gebruikersnamen hebt die je moet bijhouden. Dat is belachelijk.”
BeneVia wil de eigen website meer interactief maken. Klanten kunnen online een schade melden en er staat een inboedelwaardemeter online. “Uiteindelijk is het de bedoeling dat de klant zelf mutaties kan doorvoeren, zijn schade kan volgen en dat hij de beschikking krijgt over een virtuele polismap.”
Opleidingen
Met de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) in het vooruitzicht, ziet Van den Berg eigenlijk vooral kansen. “Je kan alles wel als een bedreiging zien, maar dat is natuurlijk niet zo. De vakbekwaamheidseisen zullen voor BeneVia geen probleem zijn. De meeste medewerkers hebben de gevraagde opleidingen en diploma’s. We geven veel geld uit aan opleidingen bij Beekhuis in Rotterdam. Iedereen hier op kantoor moet in principe het B-diploma hebben en voor alle medewerkers wordt door P&O een opleidingstraject ingezet.”
Van den Berg vindt het bieden van stageplekken belangrijk. “Wij hebben met een aantal scholen stageovereenkomsten. Er is altijd wel een stagiair aanwezig hier op kantoor. Wij laten de stagiaires met zoveel mogelijk facetten van het bedrijf kennis maken, waarna ze vaak op één afdeling gaan meewerken als medewerker. Ze zijn zeer enthousiast omdat ze alles mogen doen. Uiteindelijk wil ik er vaste medewerkers aan over houden. Dat gebeurt ook wel, maar zou van mij nog wel wat meer mogen.” Alhoewel het geen eis is bij de sollicitatie, zijn medewerkers van BeneVia vaak sportief ingesteld. Zo heeft Rachid Ben Meziane al drie keer de NN Trappenloop gewonnen en sleept ook het voetbalteam prijzen in de wacht. “Als ik vragen krijg van medewerkers over een collega die niet actief is in sport en toch is aangenomen, dan luidt mijn antwoord meestal dat hij dan wel heel goed moet zijn in zijn werk.”
Een andere tak van sport van BeneVia is sponsoring. Van den Berg sponsort diverse voetbalclubs, waaronder de grootste voetbalclub in Dordrecht: Oranje-Wit, maar ook de voetbalclub Heinenoord. Daarnaast mogen een korfbalvereniging, een tennisvereniging en een volleybalvereniging op zijn steun rekenen. Maar niet alles is sport wat de klok slaat. Zo wordt ook het Dordts Philharmonisch Orkest gesponsord.
“Het is moeilijk meten of het wat oplevert. Het gaat vooral om de naamsbekendheid en het is een redelijk voordelige manier om je naam in de publiciteit te krijgen. Vroeger bij Stad Rotterdam zaten ze met een stopwatch voor de TV om te zien hoe vaak hun naam in beeld was. Waar het mij om gaat is dat mensen tegen mij zeggen ‘Dus dat bent u waar ik mijn verzekeringen sluit’.”
Arie van den Berg: “”Als je ziet wat wij jaarlijks aan Anva moeten betalen, dan had ik tien jaar geleden mijn eigen automatisering kunnen ontwikkelen.” Kader
Arie van den Berg (43), geboren in Puttershoek, woont en werkt al 33 jaar in Heinenoord. De Havo volgde hij in Oud-Beijerland. “Ik ben elk jaar met het maximaal toegestane aantal onvoldoendes overgegaan. Ik was wat je noemt een calculerende leerling.” Na de Havo, die hij wel in één keer haalde, wilde Van den Berg naar Nyenrode. “Dat is er niet van gekomen, omdat vlak daarvoor de toelatingseisen werden aangescherpt.” In zijn eindexamenjaar haalde Van den Berg zijn B-diploma en liep hij stage bij De Utrecht en De Holland (nu Amev). “Aan de hand van verzekeringsinspecteurs leerde ik het vak, waarna ik in de zaak van mijn vader ben gaan werken.” Van den Berg omschrijft zichzelf als een Bourgondiër en een ‘groot kind’. Ik hou van een goed glas wijn, een lekkere whisky en een goede maaltijd. Verder hou ik van snelle auto’s.”

Reageer op dit artikel