nieuws

Arag opent website voor discussie over juridisering

Archief

Arag heeft op internet een openbaar discussieplatform gelanceerd over ‘juridisering van de samenleving’.

Op de website www.juridisering.nl kunnen ondernemers van gedachten wisselen met forumleden en collega-ondernemers. Aan de website, die Arag ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan in het leven heeft geroepen, is volgens Arag behoefte doordat “de Nederlandse samenleving zich ontwikkelt in de richting van de Amerikaanse claimcultuur”.
“Het midden- en kleinbedrijf heeft steeds meer te maken met regelgeving en conflicten die juridisch tot op de bodem worden uitgevochten”, stelt Arag. “Meer dan de helft van de bedrijven is de afgelopen drie jaar aansprakelijk gesteld voor schade veroorzaakt door producten of diensten en voor schade aan werknemers of bedrijfsomgeving. Bij het grootste deel van deze claims gaat het om langdurige en kostbare juridische procedures.”
Arag baseert de stellingen op een onderzoek bij vierhonderd middelgrote ondernemingen. In de totale branche rechtsbijstandverzekeringen nam in 2000 de schade op bedrijfspolissen met 10% toe, terwijl ook de gemiddelde kosten per claim met 10% toenamen.
Internetforum
Op de internetsite zullen acht forumleden meningen ventileren. Het zijn: prof.mr. Alex Brenninkmeijer (directeur ‘Geschillenbeslechting’ van het E.M. Meijers Instituut, Universiteit Leiden), Joep van den Eijkel (directeur Dutch Insurance Group), Marc van Erven (directeur Arag), Ernst Jilderda (directeur-eigenaar Augeo Software), prof. Theo Mulder (bestuurslid Stichting Geschillenoplossing Automatisering en directeur Venture Management) en Otto Vos (VVD-lid Tweede-Kamercommissie Justitie).
Nieuwe polis
De website www.juridisering.nl is sinds gisteren in de lucht. Op de openingsbijeenkomst lanceerde Arag de ProRechtCombinatie Zakelijke Markt. Behalve een verzekeringsdekking biedt deze polis ‘makelaardij’ voor rechtsbijstand door derden. Dit gebeurt via Rechtswijzer die twee jaar geleden werd gelanceerd voor de gezinsmarkt (zie hiervoor pag ).

Reageer op dit artikel