nieuws

Arag lanceert voor bedrijven combinatie van verzekering en juridische

Archief

dienstverlening

Arag heeft gisteren een nieuwe rechtsbijstandpolis voor de zakelijke markt geïntroduceerd, de ProRechtCombinatie Zakelijke Markt. Het betreft een combinatie van een verzekering en juridische dienstverlening – via Rechtswijzer – op notabasis. De polis biedt ook incasso bij onbetwiste vorderingen.
“Met de ProRechtCombinatie Zakelijke Markt nemen wij de verzekerde aan de hand door geheel rechtsbijstandland”, zegt Arag. Deze combinatie vervangt de bestaande polis voor de zakelijke markt. De verzekeringsdekking wijkt op een aantal punten af van de bestaande polis. De dekking is als bij de oude polis opgebouwd uit de vier volgende modules: module A: Verkeer (dit is een basismodule die altijd moet worden gesloten), module B: Bedrijfsvoering & incasso, module C: Inkoop en module D: Verkoop. De belangrijkste wijziging is dat nu (onder module B) onbeperkt bijstand wordt verleend bij het incasseren van onbetwiste vorderingen na levering van diensten/goederen. Een voorwaarde hierbij is, dat de vordering een minimaal belang heeft van e 400. De incasso voor betwiste vorderingen was uiteraard al, zij het beperkt, gedekt.
Bij module A (Verkeer) is het dekkingsgebied, met uitzondering voor de transportsector, uitgebreid tot de gehele wereld. De waarborgsom bij hechtenis in het buitenland na een verkeersongeval, of bij beslaglegging van het voertuig, is verhoogd van e 45.378 naar e 50.000. Het minimumbelang voor de rechtsbijstandverlening van e 227 is komen te vervallen. Voor de overige modules is het minimaal belang voor de rechtsbijstandverlening bij strafzaken en voor overige zaken opgetrokken van e 227 naar e 400.
Behalve op het punt van incasso is module B (Bedrijfsvoering) ook op ander punten gewijzigd. Gedekt zijn nu ook problemen rond verhuur van onroerende zaken. Een voorwaarde hierbij is dat het verzekerde bedrijf minimaal 50% van de ruimte van het pand/perceel in eigen gebruik heeft. Nieuw is ook een dekking voor geschillen rond de handelsnaam of domeinnaam. Het recht op mediation (conflictbemiddeling) is uitgebreid met een dekking voor onderlinge geschillen tussen maten.
ServiceCenter en Rechtswijzer
Voor juridische vragen of (dreigende) problemen kunnen de verzekerde bedrijven terecht bij het ServiceCenter. Daar kan ook worden vastgesteld of de kwestie onder de verzekeringsdekking valt en kan de verzekerde zo nodig worden doorverwezen naar Rechtswijzer.
Rechtswijzer treedt onder meer op als bemiddelaar voor juridische hulpverlening door derden. Het kan hierbij gaan om hulp door advocaten, waarbij gebruik gemaakt wordt van het Arag AdvocatenNetwerk, maar ook om hulp door notarissen (voor onder meer testamenten en samenlevingscontracten) en experts. De verzekerden krijgen hierbij kortingen van 10% tot 30% op de uurtarieven. Die kortingen worden aangegeven op de nota’s.
Onder de noemer Legal contract Scan biedt Rechtswijzer de verzekerden de mogelijkheid om tegen een gunstig tarief contracten en overeenkomsten van diverse aard te laten toetsen. Eventuele aanpassingen worden tegen een gunstig uurtarief uitgevoerd. Ook levert Rechtswijzer modellen van onder meer koopcontracten een aansprakelijkstellingen.
Premieberekeningen
De premies van de ProRechtCombinatie Zakelijke Markt zijn afhankelijk van het soort bedrijf, de hoogte van de loonsom, de gekozen modules, en (voor module A) het aantal voertuigen.
De Arag-website voor het intermediair, www.intermediair.arag.nl, wordt dezer dagen uitgebreid met de mogelijkheid premieberekeningen te maken en offertes uit te draaien.

Reageer op dit artikel