nieuws

Arag in 2001: stijgende omzet en dalende winst

Archief

Bij rechtsbijstandverzekeraar Arag steeg vorig jaar het premie-inkomen met 12%. De schade nam toe met 9%. De winst daalde met 74%.

Arag had vorig jaar een bruto premie-inkomen van e 58,5 (52,3) mln. De toename wordt mede toegeschreven aan de introductie van Rechtswijzer, een vorm van juridische dienstverlening buiten de verzekering om. Het concept is begin 2002 overgenomen voor de zakelijke markt.
Aan schadebetalingen was Arag vorig jaar e 32,3 (29,5) mln kwijt (+9%). Hiervan had e 14,4 (11,7) mln (+23%) betrekking op schadebehandeling door advocaten. De advocaten verzorgden 4.022 (3.760) zaken (+7%) en hiervan werden er 2.290 (2.351) behandeld door het zogenoemde Arag-advocatennetwerk (-3%). Uit deze cijfers blijkt, dat de kosten per uitbestede zaak vorig jaar wederom zijn gestegen.
Het totale aantal claims steeg met 7% van 39.163 naar 41.973. Hiervan daalde het aantal verkeerszaken van 12.958 naar 12.938 (-3%) en steeg het aantal letselschadezaken van 3.052 naar 3.184 (+4%). Het aantal overige claims steeg met 13,4%.
De bedrijfskosten kwamen uit op e 24,5 (22,0) mln. Hiervan stegen de beheerskosten met 9% naar e 8,2 mln en de acquisitiekosten met 13% naar e 17,0 mln.
Het technisch resultaat daalde naar e 0,6 (0,8) mln. Het resultaat voor belastingen daalde met 61% van e 1,6 mln naar e 0,6 mln. Het netto resultaat kwam uit op e 1,9 (0,5) mln, hetgeen 74% minder is dan in 2000.

Reageer op dit artikel