nieuws

Arag: ‘De klant zal hogere premies moeten accepteren’

Archief

Rechtsbijstandverzekeraar Arag is vorig jaar in de rode cijfers gekomen. Het inkomen steeg met 12%, maar de schadekosten en de bedrijfskosten stegen met 15%. Arag neemt nu diverse maatregelen om de uitgaven terug te schroeven.

“Wat verkoop betreft was het een goed jaar”, zegt Marc van Erven, directievoorzitter van Arag. “Ons premie-inkomen steeg met ruim e 7 miljoen wat neerkomt op 12,6%. Ongeveer e 5 miljoen hiervan is te danken aan nieuwe productie, de rest aan premieverhogingen. We hebben vorig jaar de ProRechtCombinatie Zakelijke Markt gelanceerd, een combinatie van verzekering en dienstverlening. De premies zijn toen verhoogd, wat sinds 1995 niet meer was gebeurd. Bij een aantal bedrijven is niet in één keer verhoogd. Soms ging het namelijk om bedragen van e 700. In zulke gevallen verhoogden we met een tussenstop van maximaal 12% en verhogen we dit jaar weer. Op grond hiervan ontvangen we in 2003 nog een miljoen aan premieverhoging. Ondanks de fikse verhogingen zijn er weinig royementen geweest. Ik ga er vanuit – de andere rechtsbijstandverzekeraars hebben hun jaarcijfers nog niet gepresenteerd – dat wij ondanks onze maatregelen nog steeds een marktaandeel van rond de 20% hebben en qua grootte op de tweede plaats staan. DAS had vorig jaar een marktaandeel van rond de 30%, op de derde plaats stonden de SRK-verzekeraars met een gezamenlijk marktaandeel van bijna 19%, en Interpolis kwam op de vierde plaats.”
Opschonen bestand
De acquisitiekosten stegen met 12% van e 17,0 mln naar e 19,0 mln. “De tussenpersoon krijgt 20% provisie maar de volmachten krijgen daarbij nog eens 10% tekencommissie”, legt Van Erven uit. “Het aandeel van de volmachten wordt echter steeds groter, op dit moment gaat het om ongeveer 50%, dus betalen we steeds meer provisie.” Arag heeft vijfhonderd kernrelaties onder wie 150 volmachten die worden geacht jaarlijks voor minimaal e 75.000 premie te zorgen. In het totaal wordt samengewerkt met 3.500 tussenpersonen. Van Erven wil dit bestand opschonen. “Ik wil gaan kijken naar de schadelast die een tussenpersoon binnenbrengt. Op onze trainingen leren wij hen het schaderisico beter in te schatten. Ik zit niet te wachten op polissen die via telefonische verkoop als warme broodjes over de toonbank gaan en veel schade opleveren. De gemiddelde schadefrequentie is één keer per tien jaar, inclusief verkeersschades is dit één keer per zeven jaar. Als dat er acht per jaar worden, komen we uiteraard met de premie niet uit. Onze schade bedraagt maar liefst 60% van het premie-inkomen.”
Decentralisatie goedkoper
Een onafwendbare oorzaak voor stijging van de schadelast is de ‘juridisering van Nederland’. “De burger zoekt steeds meer zijn recht en dat merken wij voornamelijk bij de gezinspolissen”, zegt van Erven. “We krijgen bijvoorbeeld steeds meer burenkwesties te behandelen. We wonen immers steeds dichter op elkaar. Het aantal arbeidszaken is vanaf vorig jaar augustus met ruim 20% gestegen. Als het economische klimaat verslechtert, gaat dit percentage omhoog. Arbeidszaken hebben altijd haast. Als wij hiervoor niet genoeg medewerkers hebben, verloopt de zaak, of worden onze medewerkers overspannen, of moeten we dure advocatenhulp inroepen. Het beste is dus nieuw personeel aan te nemen en dat hebben we ook gedaan.”
Vorig jaar heeft Arag in Roermond een bijkantoor geopend. “Hierdoor konden we medewerkers aannemen die in het Zuiden wonen en die geen zin zouden hebben gehad om in ons hoofdkantoor in Leusden te werken. Het gaat echter niet alleen om ‘meer handen’. Belangrijk is ook dat de klant die in het Zuiden woont nu makkelijker naar ons kantoor kan komen. Dat scheelt in het aantal zaken dat we buiten de deur moeten laten behandelen, en dus in de kosten. Het kantoor blijkt een succesnummer. We hebben daar nu twintig mensen, volgend jaar zullen dat er veertig zijn. Ook willen we volgend jaar een tweede nevenvestiging openen. Ik weet nog niet waar.”
Het totale personeelsbestand steeg vorig jaar van 310 naar 391. Mede hierdoor stegen de beheerskosten met 22% van e 8,2 mln naar e 10,0 mln.
Advocatennetwerk
De kosten voor externe rechtshulp stegen vorig jaar met 24% van e 14,4 mln naar e 17,8 mln. Het gaat hierbij voornamelijk om hulp door advocaten (die vorig jaar hun tarieven met circa 8% verhoogden). “Het betrof zo’n zesduizend zaken. De 35.000 zaken die wij intern behandelden, kostten ons ongeveer even veel”, zegt Van Erven. Om de externe kosten te drukken, worden dezer dagen nieuwe contracten gesloten met het Arag Advocatennetwerk. “We willen van die verplichte afname af. We hadden namelijk de afspraak, dat elk kantoor voor ons honderd dossiers – aanvankelijk 150 – zou behandelen. In regio’s waar wij een grote verzekeringsdichtheid hebben, halen we dat wel, maar in andere regio’s moeten we zo’n kantoor zaken toespelen die we in eigen huis hadden kunnen behandelen. Het aantal kantoren is bovendien teruggebracht van 26 naar 23.”
Ook wil Arag advocaten in loondienst. Om te beginnen vijf. Twee werknemers willen zich als zodanig laten inschrijven – er zijn onder meer stages mee gemoeid – verder worden bestaande advocaten aangetrokken.
Failliete tussenpersonen
“De ‘beleggingsellende’ heeft ons twee miljoen euro gekost”, zegt Van Erven. “Door beleggingen zijn de laatste tijd heel wat tussenpersonen failliet gegaan. Dat heeft verzekeraars geld gekost. Ons ook. We investeren weliswaar niet in kantoren, maar hebben wel rekening-courantverhoudingen.”
Ook heeft Arag te maken met fraude. “Om kosten te besparen hebben we een ‘fraudespecialist’ in dienst genomen. In nog geen jaar tijd heeft hij al zo’n e 400.000 aan kosten kunnen voorkomen. Het gaat meestal om ‘verzwijging’ maar ook om antidatering van formulieren bij bijvoorbeeld arbeidszaken. Ook tussenpersonen maken zich daar ten faveure van hun klanten wel eens aan schuldig. In de meeste gevallen, ik schat in zo’n tachtig procent, zijn de fouten niet met opzet gemaakt en kan er dus eigenlijk niet worden gesproken van fraude.”
De vruchten
“Al met al gaan we nu de vruchten plukken van ons beleid”, zegt Van Erven. “Onze producten worden goed verkocht. We bieden het intermediair marketing-tools zoals het ‘Leer & Profiteer Plan, een elektronisch marketingdraaiboek en trainingen, en we maken ze alert op ontwikkelingen en op risico’s. We hebben een Service Center waar verzekerden en intermediair terecht kunnen voor informatie en advies. Er komen jaarlijks zo’n 70.000 telefoontjes binnen en ook daar gaat een schadebeperkende werking vanuit. Met een goed advies hou je de schade buiten de deur.”
Van Erven vindt dat het tijd wordt dat rechtsbijstandverzekeraars hun rendementen opkrikken. “We kijken naar elkaars premies en concurreren daar nog te veel op. Wij moeten ons echter afvragen welke risico’s we willen hebben. Het gevolg is, dat de Nederlanders hogere premies moeten accepteren.”
Marc van Erven: “Wij moeten ons afvragen welke risico’s we nog willen hebben”. ===========================================
Arag 2002 2001 (in e mln)
verdiende premies 62,6 56,1 schade incl. voorzieningen 37,3 32,3 bedrijfskosten 28,1 24,5 w.v. beheerskosten 10,0 8,2 acquisitiekosten 18,9 16,9 technisch resultaat -2,2 0,6 beleggingsopbrengsten 0,9 1,8 resultaat voor belasting -1,9 0,6 nettoresultaat -1,3 0,5 eigen vermogen 10,9 12,2

Reageer op dit artikel