nieuws

Aquapol mogelijk in april van start

Archief

Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft met enkele verzekeraars bij de overheid een aanvraag ingediend voor oprichting van de waterschadeverzekeraar Aquapol. De waarborgmaatschappij zou in april kunnen starten, meldt het LTO-orgaan Oogst.

Het benodigde kapitaal van e 2,8 mln is verkregen via een achtergestelde lening en met de uitgifte van aandelen aan LTO en enkele verzekeraars, waaronder Interpolis. De totale capaciteit bedraagt e 100 mln, waarvan de overheid de helft voor haar rekening neemt. Of Aquapol doorgaat, hangt vooral af van de beslissing die de overheid neemt ten aanzien van de agrarische verzekeraar Agriver. Die meldde zich begin deze maand met een eigen plan voor de dekking van waterschade. Als dat wordt goedgekeurd, trekt LTO zich waarschijnlijk terug.
In oktober gaf de Europese Commissie toestemming voor de staatssteunmaatregel, zodat de Nederlandse staat een subsidie mag geven aan een verzekering voor boeren en tuinders tegen oogstschade door zware regenval. Verzekeraars konden zich vorige maand inschrijven voor de subsidieregeling. Voor de deelnemende agrariërs is een voorlopige premie vastgesteld van minimaal twee promille van het verzekerde bedrag. Het eigen risico bedraagt 25% van de schade.

Reageer op dit artikel