nieuws

Appels en peren

Archief

Met de komst van de Financiële Bijsluiter is sinds 1 juli de voorlichting over financiële producten verbeterd

Niet alleen krijgen consumenten – en tussenpersonen – meer informatie over levenproducten, de gegevens zijn ook overzichtelijker geworden. De komst van het ‘kernpuntendocument’ markeert tevens een overgang van het toezicht op het marktgedrag van verzekeraars. Als waakhond heeft de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) plaatsgemaakt voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Van Arthur Docters van Leeuwen en zijn mensen werd en wordt meer daadkracht verwacht. En de AFM lijkt die verwachting in te lossen. Amper een maand na een kritisch onderzoek van MoneyView over de praktische uitwerkingen van de Financiële Bijsluiter, kondigt de toezichthouder aan een gat in de eigen regelgeving te gaan dichten. Kwam daar maar eens om in de oude PVK-tijden. En wat is dan zo urgent dat aanscherping nodig is? Offertes van levensverzekeringen zijn nog steeds niet vergelijkbaar. Met de hand op het hart denken de verzekeraars dat zij hun voorbeeldkapitalen moeten berekenen met behulp van een nettofondsrendement: een rendement waar beleggingskosten al vanaf zijn getrokken. De AFM zegt nu dat alle rendementen bruto moeten zijn: vóór aftrek van álle kosten. En daarmee worden de in offertes genoemde kapitalen vergelijkbaar. De slagvaardigheid verdient applaus. In huiskamers en assurantiekantoren zijn namelijk jarenlang appels vergeleken met peren. Onder anderen de gebroeders Falco en Ivo Valkenburg toonden dat vanaf 1994 aan met vier ‘Marktverkenningen beleggingsverzekeringen’. “Zelfs een vakman kan offertes niet vergelijken”, constateerden zij. Bijval ontvingen de broers wel, maar gehoor bij de PVK of het Verbond van Verzekeraars niet. Ondanks langdurig aandringen van onder meer de Consumentenbond is het brutorendement altijd buiten de zelfregulerende Code Rendement & Risico gebleven én buiten de wettelijke Regeling Informatieverstrekking aan Verzekeringnemers (Riav). De AFM vindt dit terecht wél een urgent probleem. Voorbeeldkapitalen in offertes worden eindelijk vergelijkbaar. De consument en diens adviseur doen er overigens goed aan zich hierop niet blind te staren. Voor levensverzekeringen met een spaarelement is een eindkapitaal zeer belangrijk, maar niet het enige aspect van de polis. Daarnaast zou het niet voor het eerst zijn als verzekeraars definities – al dan niet bewust – niet helemaal correct volgen. Met alle respect voor onderzoekers als Valkenburg en MoneyView, is het aan de AFM om dat vast te stellen. Zij moet er op toezien dat er geen ‘Elstar’ wordt verkocht onder de naam ‘Doyenné du Comice’. Henri Drost

Reageer op dit artikel