nieuws

Aon vindt dekking voor strandhuisjes

Archief

Eigenaren van strandhuisjes kunnen zich sinds kort verzekeren via Aon. De makelaar heeft een co-assurantieproduct ontwikkeld voor verenigingen van strandhuisjeseigenaren met Delta Lloyd als leidende verzekeraar.

Begin dit jaar legde een grote brand bij IJmuiden 163 strandhuisjes in de as, wat voor de betrokken verzekeraars een schadepost van ruim twee miljoen betekende. Zij lieten toen weten geen strandhuisjes meer te willen verzekeren, onder meer vanwege het cumulatierisico dat ontstaat als de huisjes in de winteropslag worden gestald: vliegt er één in brand, dan volgt de rest.
Alleen OOM, die in januari e 500.000 aan schadevergoeding moest uitkeren, biedt nog dekking voor strandhuisjes. De verenigingen van eigenaren vinden de randvoorwaarden die OOM stelt, echter te streng. “Zo wordt compartimentering geëist bij winteropslag, maar dat is fysiek onmogelijk”, zegt Erik Klanderman, verantwoordelijk voor de brandsluiting in ons land bij Aon Risico Management.
Aon werd dit jaar benaderd door vier verenigingen van eigenaren om een oplossing te vinden. “We kwamen er al snel achter dat strandhuisjes verzekeren niet de favoriete activiteit is van verzekeraars. Daarom hebben we gezocht naar een administratief praktische oplossing, waarbij de polisafgifte en de premie-inning collectief via de verzekerde verenigingen plaatsvindt.”
Uiteindelijk is Delta Lloyd bereid gevonden als leidende verzekeraar op te treden; in totaal zijn zes maatschappijen als risicodrager betrokken bij de verzekering. “In de nieuwe dekking gelden wel strikte randvoorwaarden voor de winteropslag. Brandgevaarlijke vloeistoffen zijn verboden en er zijn harde afspraken gemaakt over het netjes leeghalen van de huisjes voordat ze in de stalling gaan”, zegt Klanderman. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen het zomer- en het winterseizoen. “’s Zomers geldt een uitgebreide dekking met een normaal eigen risico; in de winter is de dekking beperkt.” De polis kan alleen worden gesloten door verenigingen van eigenaren en niet door individuele eigenaren.
De vier verenigingen, die zonder verzekering zaten, zijn enthousiast en hebben per 1 november voorlopige dekking voor in totaal 625 huisjes. Andere verenigingen worden door Aon aangeschreven.

Reageer op dit artikel