nieuws

AOG betaalt Marsh aanloopkosten

Archief

De Aansprakelijkheids-Onderlinge van Gemeenten (AOG) betaalt e 72,6 mille aan aanloopkosten aan Marsh, op voorwaarde dat het geraamde overschot op de begroting voor dit jaar wordt behaald. De raad van commissarissen van AOG is dit overeengekomen met de assurantiemakelaar.

De betaling van aanloopkosten vloeit voort uit een principeakkoord van 1998, waarbij AOG-aandeelhouder Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de werkzaamheden van de onderlinge heeft uitbesteed aan assurantiemakelaar Sedgwick (inmiddels Marsh). De aanloopkosten zijn toen vastgesteld op e 158,8 mille, die in maximaal drie jaar (1999-2001) zouden worden betaald, indien en voor zover de resultaten van AOG dat toelaten. Over 1999 heeft geen uitbetaling plaatsgevonden.
Op voorstel van Marsh wordt de vordering dit jaar afgewikkeld tegen betaling van e 72,6 mille ineens, mits het begrote overschot van e 0,6 mln wordt gehaald. Tegelijkertijd wordt de dienstverleningsovereenkomst met Marsh herzien: de betalen vergoedingen zijn in overeenstemming gebracht met de personele inzet van de assurantiemakelaar. Ook zijn de basispremies met gemiddeld 30% verhoogd. Hierdoor zal het brutopremievolume – mede door uitbreiding van het aantal aangesloten gemeenten – toenemen met 65% tot e 3,9 mln, aldus AOG.
Vorig jaar steeg de brutopremieomzet met 15% tot e 2,7 (2,3) mln. Na aftrek van herverzekering bedroegen de premies eigen rekening e 1,9 (1,6) mln. Het resultaat technische rekening daalde licht tot e 65 (73) mille. De nettowinst van AOG kwam uit op e 100 (53) mille. Bij AOG zijn 220 (44,4%) van de 496 gemeenten aangesloten.

Reageer op dit artikel