nieuws

ANW-verlaging Zwitserleven

Archief

Zwitserleven voert per 1 januari een nieuw tarief in voor de collectieve ANW-hiaatverzekering NabestaandenOverbruggingspensioen. De premie wordt daardoor met 25% verlaagd.

De maatschappij baseert het nieuwe tarief op de nieuwe sterftetafel ‘Coll 2003’. Zwitserleven wijst erop dat het tarief tevens sekseneutraal is gemaakt, zodat een eigen bijdrage uitgedrukt als percentage van de premie voortaan voldoet aan de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

Reageer op dit artikel