nieuws

Anti-witwasregels in 1994 ingevoerd

Archief

De Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) is tien jaar geleden van kracht geworden. Het nalaten van meldingen geldt als een economisch delict. De nalatige loopt het risico van twee jaar gevangenisstraf of e 10.000 boete.

Uit AM 15, 1995: “Vorig jaar zijn bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) drie verdachte transacties (witwassen van crimineel geld) aangemeld door levensverzekeraars. Eén van deze meldingen leidde tot een aanhouding.
Banken en wisselkantoren signaleerden in dezelfde periode gezamenlijk 23.000 transacties.
Het MOT twijfelt niet aan de medewerking van levensverzekeraars. “Criminelen hebben blijkbaar voorkeur voor andere kanalen bij het witwassen van geld”, aldus het jaarverslag van het MOT.
Levensverzekeraars hebben zich vanaf het begin verzet tegen de invoering van de meldingsplicht. Volgens de verzekeraars is het sluiten van een levensverzekering een zeer onwaarschijnlijke methode om crimineel geld wit te wassen.
Uit AM 15, 2000:
Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) heeft vorig jaar vanuit de verzekeringswereld geen enkele melding ontvangen. Noch een assurantietussenpersoon, noch een werknemer van een levensverzekeraar heeft in 1999 een ongebruikelijke financiële transactie waargenomen. Ook in 1998 werd het meldpunt door de assurantiebranche nauwelijks benaderd. Eén levensverzekeraar meldde toen een ongebruikelijke transactie aan, die van het meldpunt uiteindelijk niet de status ‘verdacht’ kreeg. (…)Voor het uitblijven van meldingen uit de verzekeringsbranche zijn diverse verklaringen mogelijk: óf de verzekeringswereld wordt gemeden bij het witwassen van crimineel geld, óf verzekeringsmensen hebben onvoldoende kennis van de wet Melding Ongebruikelijke Transacties of nemen niet de moeite een melding te doen, óf assurantiemensen zijn zelf betrokken bij dergelijke financiële transacties.

Reageer op dit artikel