nieuws

Anker heeft nieuwe koers goed ingezet

Archief

Anker Rechtsbijstand had vorig jaar een vrijwel gelijk inkomen maar een lager technisch resultaat. De redersverzekeraar had daarentegen een lager inkomen en een beter technisch resultaat.

De verzekeringsactiviteiten van de Anker groep bestaan sinds 2001 nog uitsluitend uit het verzekeren van rechtsbijstand en van redersverplichtingen. Begin vorig jaar werd de spilactiviteit, de ziektekostenverzekering, afgestoten. De particuliere ziektekostenverzekeraar en het ziekenfonds werden overgedragen aan Geové RZG (Amicon groep) en het natura-uitvaartbedrijf ging naar Algemeen Belang. Anker is sindsdien voornamelijk dienstverlener, onder meer assurantiebemiddelaar, financieel en economisch adviseur. Over deze activiteiten heeft Anker geen cijfers beschikbaar. Directeur Bert Posthumus: “De bemiddelingsactiviteiten hadden vorig jaar een omzet van circa e 350.000. Voor dit jaar verwacht ik een omzet van ongeveer e 850.000.
De onderlinge Anker Rechtsbijstand had vorig jaar e 1,11 (1,10) mln aan verdiende premie. De totale baten, inclusief opbrengsten uit beleggingen, kwamen uit op e 1,2 (1,2) mln. De lasten bedroegen e 1,4 (1,2) mln, waarvan e 0,6 (0,7) mln voor de schade voor eigen rekening. Mede door een groter ongerealiseerd verlies op beleggingen daalde het technisch resultaat van e 0,06 mln naar e -0,17 mln. Het nettoresultaat kwam uit op e -0,1 (7,7) mln.
De rechtsbijstandverzekeraar dekt voornamelijk de rechtsbijstand voor schippers, reders en eigenaren van pleziervaartuigen. Ongeveer 68% van de polissen heeft betrekking op de binnenvaart en circa 5% op de pleziervaart. Voor het overige gaat het om gezinsverzekeringen. Anker Rechtsbijstand werkt als direct-writer en werkt ook met het intermediair.
Redersverzekeraar
De onderlinge redersverzekeraar Anker Crew Liability had e 1,00 (1,04) mln aan verdiende premie. De totale baten, inclusief opbrengsten uit beleggingen, kwamen uit op e 1,3 (1,2) mln. De lasten bedroegen e 1,1 (1,0) mln, waarvan e 0,7 (0,5) voor schades voor eigen rekening. Het technisch resultaat daalde van e 0,23 mln naar e 0,17 mln. Het nettoresultaat kwam uit op e 0,12 (0,16) mln.
De verzekeraar dekt de verplichtingen van reders zoals ziektekosten, ziekengeld, en kosten in verband met blijvende invaliditeit en overlijden. Directeur Posthumus zegt dat de activiteiten sinds vorig jaar steeds meer op internationaal niveau worden uitgebreid. Hij verwacht voor dit jaar een totale omzet van rond de e 2 mln.

Reageer op dit artikel