nieuws

Amsterdamse Academie start deeltijdopleiding

Archief

De Amsterdamse Academie start in het najaar met de deeltijdopleiding ‘Financial Services Management’. De opleiding is de compacte variant van deze nieuwe voltijds hbo-opleiding die dit studiejaar al aan de Amsterdamse Academie te volgen is.

In het najaar zullen ook tien andere hogescholen deze hbo-opleiding bieden, die in de plaats komt van de afstudeerrichting Bank en Verzekeringen/Financiële Advisering van de opleidingen Commerciële Economie (CE), Bedrijfs Economie (BE) en Management, Economie en Recht (MER).
De deeltijdvariant die de Amsterdamse Academie nu aanbiedt, richt zich op mensen die al in de bank- en verzekeringsbranche werkzaam zijn. De opleiding is praktijkgericht en biedt de mogelijkheid om in drie jaar af te studeren.
De eerste twee jaren van de driejarige opleiding zijn opgebouwd uit vier blokken. Het derde jaar bestaat uit twee blokken en een afstudeeropdracht. Elk blok start met een startbijeenkomst op de maandag (16.00 uur – 22.00 uur). Vervolgens zijn er ongeveer eens in de twee weken nog drie bijeenkomsten. De afsluiting van ieder blok vindt plaats op de vrijdag. Ieder blok bestaat verder uit een aantal toetseenheden. Dit is een cluster van leerstof, die afgerond wordt met een beoordeling. Als de beoordeling voldoende is, krijgt de student een studiepunt. In totaal moeten 168 studiepunten verkregen worden. Studenten die voldoen aan de toelatingseisen krijgen 42 studiepunten vrijstelling, nadat de overige 126 studiepunten zijn behaald. Bij de opzet van de opleiding is uitgegaan van een studiebelasting van ongeveer twintig uur per week.
Kosten
“Studenten betalen voor de deeltijdvariant het volle pond aan collegegeld, ongeveer e 1.300”, vertelt directeur Ted Zwierzina. “Dat lijkt wellicht veel, maar door de deeltijdvariant die wij hebben gekozen, moeten we ook een forse infrastructuur tot onze beschikking hebben. Daar zijn behoorlijk wat kosten mee gemoeid. De studenten zullen veelvuldig gebruik moeten maken van internet en e-mailfaciliteiten. Telestuderen is een belangrijk kenmerk van de opleiding.”
Adviesbureau D&O verricht momenteel een onderzoek om de belangstelling onder het intermediair te peilen voor deze deeltijdvariant. Bij het adviesbureau hebben zich inmiddels al dertig belangstellenden gemeld voor de informatiebijeenkomst die op 6 mei gehouden wordt. Voor informatie over deze bijeenkomst kan men terecht bij D&O, tel. 033-258.04.60.

Reageer op dit artikel