nieuws

Amicon boert vooral goed in aanvullende verzekeringen

Archief

De Amicon-groep wil op termijn een andere verzekeraar overnemen. “Geen multibranche-verzekeraar, want wij willen all-careverzekeraar zijn”, aldus Henk Schildkamp, voorzitter van de raad van bestuur. Ook moet het niet gaan om een landelijk werkende, maar om een regionale verzekeraar. et Het Het et hhhhh

Amicon, de zorggroep die landelijk werkt, maar ook sterk is vertegenwoordigd in Groningen (Geové RZG) en in Twente en Gelderland (Amicon Zorgverzekeraar), zou het liefst met een andere zorgverzekeraar “één grote regio vormen”, zei Schildkamp bij de presentatie van de jaarcijfers. De groep voert hierover echter (nog) geen gesprekken met verzekeraars. Schildkamp zei wervend dat de verzekeraars binnen de Amicon groep een zelfstandig bestaan leiden. “We hebben een kleine holding, en willen dat zo houden, en onze werkmaatschappijen hebben een eigen gezicht en een eigen dynamiek.
Het totale aantal verzekerden nam met 9.400 toe tot 1,75 miljoen. De groei werd bereikt door onder meer de overname vorig jaar van de zorgportefeuille van Het Anker, die 14.500 particuliere verzekerden en 10.000 ziekenfondsverzekerden omvat. Ondanks de groei steeg het marktaandeel enkele procenten.
Bij het particuliere bedrijf steeg het aantal verzekerden met 18.500 naar 373.860. Bij het ziekenfonds daalde het aantal verzekerden met 9.080 naar 1,38 miljoen. Van hen was 96,8% (97,1%) aanvullend verzekerd, hetgeen neerkwam op 1,33 (1,34) miljoen polissen.
Groep en zorgsector
Bij de groep steeg vorig jaar het inkomen met 7,5% van e 2,16 mld naar e 2,32 mld. Het technisch resultaat steeg met 27% van e 35,0 mln naar e 44,4 mln. Het nettoresultaat kwam uit op e 47,6 (48,1) mln, hetgeen 1,1% minder is. Het eigen vermogen van de groep bedroeg e 390,0 (359,7) mln.
Het particuliere bedrijf (hoofd- en aanvullende verzekeringen) boerde goed. De verdiende premie steeg met 9,5% van e 400,1 mln naar e 438,3 mln. Het technisch resultaat steeg nam met 201% toe e 6,7 mln tot e 20,1 mln. De aanvullende polissen droegen hieraan e 30,0 (24,2) mln bij, terwijl de hoofdpolissen een technisch verlies gaven van e -10,5 (-17,5) mln. Het nettoresultaat steeg met 23% van e 16,6 mln naar e 20,4 mln.
Het ziekenfondsbedrijf had een inkomen van e 1,88 (1,76) mld, een technisch resultaat van e26 ,2 (32,7) mln en een nettoresultaat van e 28,0 (31,5) mln.
Arbo/reïntegratie
De overige activiteiten, waaronder Arbo Noord (inclusief reïntegratiebedrijf ProVé), een facilitair bedrijf en een assurantiebemiddelingbedrijf, hadden een omzet van e 2,5 (1,9) mln, en een technisch resultaat van e -1,9 (-4,4) mln. Het nettoresultaat kwam uit op e -0,8 (0,05) mln. Het lagere resultaat is volgens Amicon een beleggingskwestie.
Het arbo/reïntegratiebedrijf kwam met een winst van e 0,7 mln uit de ‘rode cijfers’ (2000: e -1 mln). De betreffende omzet steeg in het boekjaar iets, maar is dit jaar sterk gestegen. “Bij sommige klanten is de omzet zelfs verdubbeld”, zei Schildkamp. Hij verwacht dat door de nieuwe Poortwachterwet de omzet in het arbo/reïntegratiebedrijf fiks zal stijgen.
Henk Schildkamp: “Ik verwacht dat door de nieuwe Poortwachterswet de omzet in het arbo/reïntegratiebedrijf fors zal stijgen”

Reageer op dit artikel