nieuws

Amev zet nieuw EB-concept in de markt: mijninkomsten.nl

Archief

Amev heeft een proef met een nieuw concept voor employee-benefits bij tien tussenpersonen afgerond en breidt deze groep nu uit naar zestig tussenpersonen. Niet alleen Amev-producten kunnen via dit concept geleverd worden. Ook de regelingen van andere verzekeraars kunnen verzorgd worden; volgens Amev-directielid Edzo Doeve “een unicum”.

Via de site mijninkomsten.nl krijgen werkgever en werknemer inzicht in hun primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Verder kunnen via het systeem allerlei mutaties worden doorgegeven. De afhandeling van alle administratieve processen is in handen van Amev. “Stad Rotterdam en De Amersfoortse kijken zeer geïnteresseerd mee over de schouder van hun zus”, aldus Doeve.
Het nieuwe concept is volgens Doeve gericht op “maximaal gemak en maximaal gewin voor de tussenpersoon en de klant”. “Wat wij per se wilden voorkomen, is dat employee-benefits een soort Australië blijft, het eeuwige land van de toekomst. Dus zijn we gaan nadenken over hoe we nu employee-benefits kunnen inpassen. Bovendien wilden we het niet alleen voor de bovenkant van de markt kunnen aanbieden.”
Van de discussie over employee-benefits, in gang gezet door Levob en Nationale-Nederlanden, begrijpt Doeve niets. “Levob zegt: ‘Je moet geen pakket employee-benefits verkopen, maar alleen de losse componenten’. ‘Nee’, zegt vervolgens Nationale-Nederlanden, ‘het is handig als alles bij één verzekeraar afgehandeld wordt’. Zo werkt het dus niet. De werkgever wil één loket. Dat loket verwacht hij van de tussenpersoon. De tussenpersoon die zijn vak serieus neemt, kan niet alles altijd maar van één verzekeraar betrekken. Dat gaat ten koste van zijn geloofwaardigheid. Dus er zal een mix aan regelingen ontstaan. Zolang de tussenpersoon voor die werkgever maar dat ene loket is. Daar draait het om. Blijkbaar denkt NN volstrekt anders over de rol van een professioneel EB-adviseur.”
Het Amev-concept speelt volgens hem in op die gedachte. “Uniek is dat tussenpersonen ook regelingen van andere verzekeraars kunnen onder brengen in mijninkomsten.nl. Tegen kostprijs”, zegt Doeve.
“Het verschil met andere EB-oplossingen is verder dat wij niet zijn uitgegaan van een product. Je verkoopt namelijk niet alleen producten, maar je verkoopt iets in samenhang met arbeidsvoorwaarden”, is de overtuiging van Doeve.
Maatwerk
“Alle Amev-fabrieken zijn via de website toegankelijk voor de tussenpersoon. Maar ook de regelingen van anderen kunnen er voor de tussenpersoon ‘ingehangen’ worden.”
Met mijninkomsten.nl richt Amev zich op het midden- en kleinbedrijf. Het gaat daarbij om werkgevers met maximaal 250 werknemers. “Groter kunnen we ook aan, maar dat zijn toch vaak bedrijven die het wiel zelf willen uitvinden.”
Niet iedere tussenpersoon kan gebruik maken van mijninkomsten.nl. “We richten ons op tussenpersonen met gevoel voor de zakelijke markt en met veel klanten in de boeken. We hebben een proef gedraaid met tien tussenpersonen. Die zijn stuk voor stuk zeer enthousiast. We breiden het nu uit met vijftig kantoren. Over ruim een jaar willen we honderdvijftig kantoren aangesloten hebben. Dat is wel het maximum dat we op dit moment goed aankunnen. Met name de speciale EB-desk kan anders niet meer aan onze kwaliteitseisen voldoen.”
Alle producten binnen een EB-concept uit de Amev-fabrieken worden online aangeboden. Voor de leven-producten is dit inmiddels gerealiseerd. Voor Zorg vindt de implementatie de komende maanden plaats en naar Schade wordt een studie uitgevoerd.
Wat verder hoog op het prioriteitenlijstje van Amev staat, is het inbouwen van verzuimpreventie en reïntegratie in het concept.
Kosten
Mijninkomsten.nl werkt volgens het principe no cure, no pay. “Dat betekent”, zegt Doeve, “dat wij aan softwarebedrijf Infa een vast bedrag per jaar betalen voor elke werknemer die aangesloten wordt op het systeem. Dat bedrag rekenen wij door aan de tussenpersoon tegen kostprijs. De tussenpersoon kan dat vervolgens, als hij dat wil, weer aan de werkgever doorberekenen. Maar dat moet hij zelf uitmaken. Hij zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om het in abonnementsvorm aan te bieden aan de werkgever. Worden er echter geen werknemers aangesloten, dan betalen we niets aan Infa en krijgt de tussenpersoon dus geen factuur.”
Volgens Doeve staat de tussenpersoon aan het stuur. “In het foldermateriaal en op de website zal je ook nergens de naam van Amev tegenkomen. Wij willen natuurlijk wel graag dat de tussenpersoon zoveel mogelijk van zijn employee-benefitsproductie bij ons onderbrengt. Wij kunnen dat ook monitoren. Als na verloop van tijd blijkt dat een tussenpersoon op dat vlak nog niets heeft binnengebracht, dan wordt er natuurlijk wel met hem over gesproken.”
Personeelssite
Via Mijninkomsten.nl kan de werkgever alle primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor zijn personeel regelen en inzichtelijk maken. Met dit concept beschikt de werkgever over instrumenten voor dagelijks beheer en mutaties; bouwstenen voor managementbeslissingen, EB-statements voor zichzelf en zijn medewerkers; communicatiemiddelen; advies en ondersteuning en een pakket aan producten en diensten.
Via mijninkomsten.nl krijgt de werkgever toegang tot een eigen personeelssite die past bij de uitsraling van het assurantiekantoor.. Amev richt de site in en zorgt dat deze gevuld wordt met informatie. De site wordt door de verzekeraar ook onderhouden. Via een persoonlijke code krijgt elke medewerker toegang tot overzichten die voor zijn situatie gelden.
Via de site kunnen dagelijkse aanpassingen uitgevoerd worden, zoals salarisverhogingen, veranderingen in de persoonlijke omstandigheden van de medewerker, ziekmeldingen et cetera. De site biedt eveneens managementinformatie. De werkgever krijgt inzicht in de totale kosten van de medewerkers, inclusief alle zaken die hij extra aanbiedt. Zo kan hij bijvoorbeeld zien hoeveel medewerkers er meedoen aan bedrijfssparen.
Als er mutaties plaatsvinden, ontvangt de tussenpersoon een zogeheten alert. Op deze wijze blijft hij op de hoogte van alle wijzigingen die zijn klant doorvoert in de centrale database bij Amev.
Doordat Amev alle administratieve processen voor zijn rekening neemt en alle bezoeken aan de website volgt, worden leads gegenereerd. Deze leads worden doorgegeven aan de tussenpersoon, die vervolgens de klant van advies kan dienen. De uitkomsten van dat advies worden verwerkt door Amev.
Het EB-concept mijninkomsten.nl kan uiteindelijk leiden tot persoonlijk financieel advies. Via worksite marketing kunnen de werknemers van de werkgever door het intermediair benaderd worden voor persoonlijk advies.
Edzo Doeve: “Blijkbaar denkt Nationale-Nederlanden volstrekt anders over de rol van een professionele EB-adviseur”.

Reageer op dit artikel