nieuws

Amev vernieuwt voorwaarden bedrijfsaansprakelijkheid

Archief

Amev heeft afgelopen maand vernieuwde polisvoorwaarden in de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen ingevoerd. Met de wijzigingen is ingehaakt op ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.

De eerste belangrijke wijziging is dat milieuschade niet meer gedekt is, tenzij deze is veroorzaakt door goederen die door de verzekerde zijn geleverd. Voor dekking van milieuschade wordt verwezen naar de specifieke milieuschadeverzekering.
Verder is de opzetclausule aangescherpt. Er is geen dekking als een verzekerde opzettelijk wederrechtelijk handelt, ook al was het niet de bedoeling om een bepaalde schade toe te brengen. Hierbij moet vooral worden gedacht aan vandalisme of mishandeling. Ten slotte is eigen schade van werknemers die tijdens de uitoefening van werkzaamheden voor hun werkgever door eigen schuld een ongeval veroorzaken, voortaan uitgesloten . Ook hiervoor bestaat inmiddels een toegespitste dekking: de Schadeverzekering voor bestuurders/werknemers.

Reageer op dit artikel