nieuws

Amev scherpt berekening van autopremies aan

Archief

Amev heeft het premieberekeningssysteem voor de autoverzekering aangepast. Verzekerden met een kleiner schaderisico krijgen nu premiekorting.

Aan 2.300 tussenpersonen is een mailing gestuurd, zodat zij de autoverzekering weer op het netvlies krijgen. Er zijn geen nieuwe onderdelen toegevoegd aan de verzekering, alleen heeft Amev de premiedifferentiatie verder aangescherpt.
De maatschappij berichtte eerder dat via het extranet Cockpit de verzekering online gesloten en geaccepteerd kan worden. Nu is ook het systeem dat de premies berekent aangescherpt, zodat voor verzekerden die minder kans maken op autoschade, een lagere premie kan worden gerekend.

Reageer op dit artikel