nieuws

Amev-consulenten zullen moeten kiezen of delen

Archief

Het overleg over een nieuwe beloningsstructuur voor de zeventig Amev-consulenten die opgaan in de Verzekerings Unie, de 170 mensen tellende loondienstorganisatie van Stad Rotterdam, is vastgelopen. ASR, het moederbedrijf van Amev en de Verzekerings Unie, wil af van een vast basissalaris. De Amev-consulenten zouden per 1 januari opgaan in de Verzekerings Unie (zie ook AM, nr. 23, pag. 31).

ASR wil de stekker uit de Amev-consulentenorganisatie trekken als zij het met de vakbonden niet eens kan worden over de nieuwe beloningsstructuur van de Amev-consulenten. Dat zegt vakbond De Unie in een brief aan de leden, naar aanleiding van de patstelling in de onderhandelingen. “Op 3 december hebben wij een overleg gehad met de werkgever over de nieuwe beloningsstructuur. Zowel werkgever als vakbonden hebben een uitvoerige toelichting gegeven op de voorstellen voor de toekomstige beloning van consulenten. De vakbonden hebben daarbij aangegeven dat er veel moet veranderen, wil een meerderheid van de leden instemmen met de voorgestelde beloningsregeling. Voor de werkgever is een dergelijke ingrijpende aanpassing van de voorstellen echter onbespreekbaar”, schrijft Gerwin van der Lei, bestuurder van De Unie aan zijn achterban.
ASR heeft afgelopen dinsdag een laatste eindbod op tafel gelegd. Dat eindbod is woensdag besproken in een ledenvergadering. De uitkomst van die ledenvergadering was bij het ter perse gaan van deze editie van AM nog niet bekend.
“De Amev-consulenten staan met hun rug tegen de muur. Als ze niet instemmen met het eindbod van de werkgever, zal de Amev-consulentenorganisatie ophouden te bestaan en zijn ze hun baan kwijt. Als ze ja zeggen tegen de regeling, dan verliezen ze hun vaste basissalaris. De keus is dus erg moeilijk”, verklaarde Van der Lei eind vorige week.
Johan van der Schoot, directeur groepscommunicatie van ASR wilde niet aangeven wat het eindbod van ASR zou zijn. “Je zult begrijpen dat ik daar gezien de onderhandelingen geen uitspraken over doe. Vast staat wel dat als blijkt dat de Consulentenorganisatie niet is onder te brengen in de Verzekerings Unie, dat er teruggevallen zal worden op het afbouwen van de Amev-consulentenorganisatie, zoals dat al eerder in gang was gezet door Amev. We zullen kijken of er nog andere opties mogelijk zijn, maar het feit blijft staan dat Amev al vóór de fusie met ASR de consulentenorganisatie aan het afbouwen was.”
Hangende de uitkomsten van de ledenvergadering zijn alle integratieactiviteiten van de Verzekerings Unie en de Consulentenorganisatie opgeschort.

Reageer op dit artikel