nieuws

AM Jaarboek is verschenen

Archief

Het AM Jaarboek 2003/2004 is uit. Het statistische standaardwerk over de Nederlandse verzekeringsbranche is daarmee weer twee weken eerder verschenen dan het voorgaande jaar.

Met het vervroegen van de verschijningsdatum speelt de redactie van AssurantieMagazine in op de groeiende behoefte van de branche aan actuele marktgegevens. De jongste editie van het AM Jaarboek biedt over de boekjaren 2002 en 2001 onder meer alle brutopremies, nettoresultaten en solvabiliteitscijfers van de vierhonderd schade-, levens- en natura-uitvaartverzekeraars. De cijfers uit de officiële verslagstaten zijn door de AM-redactie voorzien van uitgebreide marktanalyses.
Een abonnement op het AM Jaarboek (ISBN 90.312.23034) – inclusief gratis cd-rom (AM StatisDisk) – bedraagt e 44,50. Losse exemplaren kosten e 54,50. Meer informatie: tel. 0570-67.33.60, e-mail: am@kluwer.nl.

Reageer op dit artikel