nieuws

Alweer vorkheftruck-zaak bij Commissie Samenloop

Archief

Werkzaamheden met vorkheftrucks vormen de laatste jaren een rijke voedingsbodem voor zaken voor de Commissie Samenloop van het Verbond van Verzekeraars. Recentelijk stapten twee verzekeraars gezamenlijk naar de commissie om een scheidsrechtersoordeel te verkrijgen over de vraag: moet de werkmaterieelverzekeraar of de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar een schade betalen?

Een werknemer moest een afvalbak gevuld met karton gaan legen in een papiercontainer. Met behulp van een vorkheftruck is de afvalbak opgetild tot aan de rand van de container. De werknemer is op de container geklommen en heeft, op de rand van de container staande, eerst een deel van het karton uit de afvalbak verwijderd en in de container gegooid. Om het karton dat onderin de afvalbak lag gemakkelijker te kunnen verwijderen, is de werknemer vervolgens vanaf de rand van de container in de afvalbak gestapt. De afvalbak, met daarin de werknemer, is toen op enig moment van de lepels van de vorkheftruck gevallen. De werknemer viel op de grond en liep daardoor letsel op. De afvalbak viel naast hem op de grond.
De baas van de ongelukkige werknemer wendde zich voor schadevergoeding tot de werkmaterieelverzekeraar bij wie hij een polis voor de vorkheftruck had gesloten. Deze verzekeraar vond dat het ongeval te wijten was aan een onveilige manier van werken en niet is ontstaan door het werkrisico van de heftruck. “Wij hebben de werkgever daarom verwezen naar de avb-verzekeraar. Deze is echter de mening toegedaan dat het hier om afvallende lading gaat en aangezien hij dit risico secundair dekt, verwijst hij terug naar ons”, verklaart de werkmaterieelverzekeraar.
Opponenten besluiten gezamenlijk de zaak voor een bindend advies voor te leggen aan de Commissie Samenloop. De werkmaterieelverzekeraar meldt daarbij dat hij voorlopig zal optreden als regelend assuradeur.
‘Lading’
De avb-verzekeraar brengt bij de commissie naar voren: “Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de werknemer van onze verzekerde in een afvalbak stond die door een vorkheftruck omhoog werd getild. Deze afvalbak is ons inziens op dat moment te beschouwen als lading van de vorkheftruck. De schade is dus ontstaan door afvallende lading en niet door lading die werd gelost.”
De avb-verzekeraar wijst voorts op de samenloop-clausule in zijn polis. Indien een bepaalde schade eveneens op een andere polis is gedekt, fungeert zijn polis slechts als excedent van de andere polis.
De commissie stelt na lezing van de polisvoorwaarden om te beginnen vast, dat de werkmaterieelverzekering dekking voor de onderhavige schade biedt. Op de avb-verzekering is schade als gevolg van het gebruik van motorrijtuigen (in artikel p) uitgesloten “tenzij sprake is van: (3. afgevallen/afvallende lading) schade veroorzaakt met of door zaken die zich bevinden op, vallen van of gevallen zijn van het motorrijtuig, anders dan tijdens laad- en loswerkzaamheden”.
De commissie is het evenwel niet eens met de motivering van de avb-verzekeraar. “Anders dan de avb-verzekeraar aanvoert, is er geen sprake van schade veroorzaakt door afvallende lading, zodat artikel p, lid 3, toepassing mist waardoor alleen de uitsluiting voor schade door het gebruik van motorrijtuigen (…) geldt”.
Het is voor de Commissie Samenloop een klare zaak: de werkmaterieelverzekering biedt dekking voor deze schade die “is veroorzaakt door of met het motorrijtuig” en op de avb-verzekering is dit soort schade uitgesloten. Bindend advies: de werkmaterieelverzekeraar dient dekking te verlenen.
Uitspraak nr. 106 van de Verbondscommissie Samenloop inzake ‘afvalbak op vorkheftruck’.

Reageer op dit artikel