nieuws

Alpina gaat op in Zurich

Archief

Zurich Financial Services wil zijn twee dochterbedrijven Zurich en Alpina laten fuseren. Volmachtbedrijf Turien & Co verwacht geen problemen.

Zurich zegt nog dit jaar een beslissing te nemen over de voorgenomen fusie. “Of het gevolgen heeft voor de buitenlandse activiteiten van Alpina, weet ik nog niet”, zegt wettelijk vertegenwoordiger Piet Schneider, werkzaam bij volmachtbedrijf Turien & Co. “Het portefeuillerecht ligt in elk geval bij Turien. Het zal niet zo moeilijk zijn om, mocht dat nodig zijn, een andere risicodrager te vinden.”
Alpina is actief in zes landen: naast Zwitserland gaat het om België, Israel, Libanon, Liechtenstein en Nederland. De premieomzet in ons land was vorig jaar e 75,5 mln, waarvan e 65,5 mln uit Motorrijtuigen. “Verder doet Alpina hier nog wat in Aansprakelijkheid, Brand en Transport”, weet Schneider. Hij verwacht dit jaar een lichte omzetstijging bij Alpina. Van die omzet komt overigens zo’n 90% binnen via Turien & Co, de rest via twee andere gevolmachtigden: Bruns en Brink en W.A. Hienfeld.

Reageer op dit artikel