nieuws

Allianz verliest geloof in ziektekosten

Archief

“Het was een jaar van tumultueuze ontwikkelingen en het ziet er níet naar uit dat we in de komende maanden in rustiger vaarwater komen.” Met die mededeling heeft directievoorzitter Henri van Lent de medewerkers van Allianz Nederland in Rotterdam en Nieuwegein het nieuwe jaar ingeluid.

De meest zorgelijke ontwikkeling vindt Van Lent “de blijvende verliezen in de ziektekostenportefeuille”. In 2001 leed de belangrijkste Allianz-maatschappij in dit segment, Zwolsche Algemeene, een technisch verlies van liefst e 40,6 mln. “Ondanks de eind 2001 genomen maatregelen is de verbetering van de resultaten duidelijk achtergebleven bij de gebudgetteerde cijfers. Daar bovenop komen nog de extra verzwaringen van de technische reserves die ons door de PVK worden opgelegd.”
Van Lent vreest dat de ziektekostenportefeuille ook in de toekomst niet aan de gestelde rendementseisen kan voldoen “door onze ontoereikende marktpositie en door de te beperkte ruimte die de markt ons laat voor aanpassingen”. Hij vervolgt: “Ik verwacht in de loop van het eerste halfjaar 2003 met een concrete oplossing te kunnen komen.”
Positief
De “gemengde gevoelens over 2002” laten bij Van Lent wel ruimte over voor positief nieuws. Daarbij springt de co-assurantie in het oog. “Allianz heeft een turn-around gemaakt in de resultaten op de verzekeringsbeurs. Na een aantal moeizame jaren lijken de premies stilaan weer op een door ons gewenste niveau te komen. Dat dit kan gebeuren tegelijk met een versterking van onze leidende positie in deze markt is de verdienste van al onze beursafdelingen, maar in het bijzonder de brandafdeling.”
Van Lent is verder te spreken over “de goede rangschikking die onze bedrijven hebben behaald bij het jaarlijkse onderzoek van de tussenpersonen naar de kwaliteit van de verzekeraars”. Ten slotte hebben Royal, Zwolsche en Universal Leven samen hun marktaandeel in de productie in individuele en semi-collectieve levensverzekeringen verhoogd.
Henri van Lent: “Ook in 2003 nog niet in rustiger vaarwater”.

Reageer op dit artikel