nieuws

Allianz Schade werkt alleen nog rechtstreeks met intermediair

Archief

Allianz Schade accepteert geen nieuwe aanvragen meer van tussenpersonen die binnenkomen via een franchise- of inkooporganisatie. Daarmee wordt het tussenpersonenbeleid van Royal overgenomen. Er wordt onder meer met de Eindhovense BAE Groep geen zaken meer gedaan.

BAE-directeur André Bastiaans is een jaar lang bezig geweest om Allianz op andere gedachten te brengen. “Maar dat heeft niet mogen baten: in Allianz-verband wordt het Royal-standpunt overgenomen en Zwolsche Algemeene moet zich aanpassen.” Aangesloten kantoren kunnen via BAE geen nieuwe polissen sluiten; ook intermediairwijzigingen zijn niet mogelijk. De bestaande portefeuille wordt vanaf 1 november omgezet naar de nieuwe Allianz-producten. Vanaf 1 december worden de zakelijke verzekeringen omgezet. De ziektekostenproducten blijven onder Zwolsche-label bestaan.
“Allianz wil rechtstreeks controle uitoefenen over de agentschappen. Men is niet in staat om te werken met subagenten. Mijns inziens moet dat makkelijk kunnen, wij doen tenslotte alleen maar de administratie. Elke maatschappij in Nederland werkt met ons, maar Allianz wil alleen samenwerken met tussenpersonen die zich met huid en haar aan Allianz verkopen. We bestonden in september dertig jaar en dit is de eerste keer dat we een maatschappij kwijtraken”, zegt een teleurgestelde Bastiaans.
De meerwaarde van BAE voor de leden is dat er in één organisatie meerdere agentschappen worden aangeboden, aldus Bastiaans. “Alle maatschappijen gaan daarin mee; zij weten ook wel dat het voor een tussenpersoon anders onmogelijk is om onafhankelijk te blijven. Er zijn te weinig aanbieders. Wij blijven portefeuilles overnemen en daarbij nemen wij graag de complete productie over. De meeste verzekeraars stellen dat bijzonder op prijs, maar Allianz blijkbaar niet.”
Hoewel franchise- en inkooporganisaties worden geweerd, blijft Allianz wel met volmachtbedrijven werken. Bastiaans vindt dat vreemd. “Dat lijkt in tegenspraak met elkaar. Het klopt niet helemaal.”
ProfielPolis
BAE-deelnemers kunnen de polissen die voorheen liepen bij Zwolsche Algemeene, met uitzondering van de ziektekostenpolissen, nu oversluiten naar de ProfielPolis, een speciaal voor dit doel opgezet product van het volmachtbedrijf EAG Assuradeuren. Alle lopende Allianz-schadeverzekeringen kunnen één op één worden overgenomen zonder wijziging in premies of voorwaarden. De tussenpersoon moet wel een agentschap hebben van EAG. In de praktijk kan de tussenpersoon naar aanleiding van de conversie van de polissen naar Allianz-producten de polis beëindigen en vervolgens kiezen voor de ProfielPolis van EAG. De polis is gebaseerd op de oude Zwolsche-producten. De risicodragers zijn London, dat al eerder een volmacht had verleend en Hooge Huys en Levob, die als nieuwe volmachtgevers zijn toegetreden.

Reageer op dit artikel