nieuws

Allianz Nederland passeert grens miljard premie in Schade

Archief

Allianz Nederland passeert grens miljard premie in Schade

Allianz Nederland Groep zag vorig jaar de omzet toenemen tot e 1.777 (1.618) mln, waarvan premies e 1.519 (1.357) mln. De brutowinst kwam uit op e 111 (103) mln.
Het brutopremie-inkomen uit schadeverzekeringen van het concern (1.660 medewerkers) passeerde de grens van e 1 mld premie: e 1.023 (873) mln, een stijging van 17%. Het operationele resultaat in schadeverzekeringen kwam 68% hoger uit: e 56 (33) mln.
De forse premiegroei kwam tot stand in vooral de branches Brand en Motorrijtuigen. In autoverzekeringen boekte het concern – bestaande uit de werkmaatschappijen Royal Nederland (inclusief Zwolsche Algemeene) en London Verzekeringen – een brutopremie-omzet van e 553,4 (477,5) mln. Eerder had London al laten weten dat 2002 zou worden afgesloten met een premiegroei van 27% tot e 244,2 (205,1) mln.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf van Allianz Nederland had het vorig jaar veel moeilijker. Het brutopremie-inkomen steeg met 2% tot e 496 (484) mln. De lichte stijging zegt het concern te danken te hebben aan stijgende premies bij pensioen- en risicoverzekeringen.
Het operationele resultaat daalde met 16% tot e 37 (44) mln, mede als gevolg van lagere beleggingsopbrengsten. Het beheerde vermogen liep terug tot e 5.590 (5.923) mln, waarvan e 2.790 (3.083) mln voor rekening van polishouders. Het saldo op de spaarrekening nam toe tot e 294 (236) mln.
Campagne
Allianz Nederland Groep start 3 maart een campagne om de nieuwe handelsnaam commercieel te introduceren. Behalve met advertenties in vaktijdschriften, zullen er door het land een tiental bijeenkomsten voor het intermediair worden gehouden. Holland Beleggingsgroep zal verder enkele remissierinformatiedagen houden voor assurantietussenpersonen.

Reageer op dit artikel