nieuws

Allianz Nederland kiest voor drie divisies en drie locaties

Archief

Allianz Nederland kiest voor drie divisies en drie locaties

Allianz Nederland, de nieuwe naam waarin Royal Nederland en Zwolsche Algemeene opgaan, zal haar activiteiten concentreren op drie in plaats van vier locaties: Nieuwegein, Rotterdam en Amsterdam. Het huurpand in Utrecht (Royal Leven) wordt volgend jaar afgestoten. De fusiecombinatie heeft haar organisatie verder opgesplitst in drie divisies, die vanaf het eerste kwartaal 2003 een nieuw productenassortiment in de markt gaan zetten.
Om de krachtenbundeling gestalte te geven, werken Royal Nederland en Zwolsche Algemeene (1.800 medewerkers) hard aan de fysieke samenvoeging van hun organisaties. De interne integratie (mensen en systemen) moet in het laatste kwartaal van dit jaar afgerond zijn, de externe integratie (producten en vestigingen) staat voor het eerste kwartaal van volgend jaar op de rol.
Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. “Bij Royal Nederland is dat – mede door de geografische spreiding van de medewerkers – altijd al zo geweest. Zwolsche Algemeene was veel meer een centraal geleide organisatie, vanwege de concentratie van activiteiten op één locatie,”, zegt voorzitter Henri van Lent van de groepsdirectie van Allianz Nederland, die tevens het schadebedrijf onder zijn hoede heeft. In de groepsdirectie hebben verder zitting: Frank Rosenmuller (Leven), Paul Versteeg (Vermogensbeheer), Dirk Schoon (Financiën en HRM) en Lex de Grunt (ICT).
Drie divisies
Het fusieproces krijgt nog medio deze maand definitief vorm door het omdopen van de holding Royal Zwolsche in Allianz Nederland. Onder deze houdstermaatschappij komen drie nieuwe divisies: Allianz Nederland Schade inclusief London Verzekeringen (162 medewerkers), Allianz Nederland Leven inclusief Universal Leven (3 medewerkers) en Allianz Nederland Vermogensbeheer, inclusief Holland Beleggingsgroep (70 medewerkers). De merknamen London en Universal Leven worden gehandhaafd omdat deze verzekeraars – via het intermediair – laaggeprijsde standaardproducten voeren respectievelijk private-labelproducten afzetten.
De activiteiten op het gebied van Schade, Leven en Vermogensbeheer zullen worden ondergebracht in Nieuwegein (850 medewerkers). In het hoofdkantoor in Rotterdam (350 medewerkers) blijven de staforganisaties (onder meer Finance & Control, HRM, en ICT) gevestigd alsmede het beursbedrijf. Universal Leven en London Verzekeringen houden Zeist respectievelijk Amsterdam als locatie.
De ICT-afdeling van Allianz Nederland verhuist in de eerste helft van volgend jaar eveneens naar Nieuwegein. Om alle nieuwe medewerkers, afkomstig van Royal Nederland, te kunnen onderbrengen, zal het kantoorpand daar drastisch moeten worden verbouwd. Van Lent: “Voor enkele faciliteiten, zoals archief en magazijn, zoeken we naar een goedkoper huurpand in de directe omgeving om nog meer ruimte te winnen voor de huisvesting van de medewerkers”.
‘Best of both’
Voor het geïntegreerde schade- en levenbedrijf van Allianz Nederland verandert er niet veel, aldus Van Lent. Hij benadrukt dat de bedrijven eerder elkaar aanvullen dan overlappen, zowel qua producten als qua doelgroepen. Toch is het doel om zoveel mogelijk met één productassortiment te gaan werken. “Het uitgangspunt daarbij is de “best of both”, aldus Van Lent.
De discussie over het ineenschuiven van levenproducten wordt volgens Van Lent nu nog niet gevoerd, mede omdat Royal onlangs nog het product Universal Boxing heeft geïntroduceerd. “Die keuzes gaan we volgend jaar maken. Tot die tijd zal ons productassortiment sterk worden verbreed door de enorme diversiteit aan beleggingsfondsen van beide maatschappijen, zodat er meer commerciële mogelijkheden kunnen worden geboden”, verklaart Van Lent. De directie van het levenbedrijf zal bestaan uit Frank Rosenmuller (voorzitter), Govert Trouwborst en Nico Bekendam.
De samenvoeging van schadeproducten moet in het eerste kwartaal van volgend jaar gereed zijn. Van Lent benadrukt dat gelijktijdig min of meer een efficiencyslag wordt gemaakt. “Onrendabele schadeproducten zullen uit het productenassortiment worden genomen. Daarbij moet je dan denken aan een reclameverzekering of een kampeeruitrustingpolis, producten waarvan er veel te weinig zijn verkocht.”
Allianz Schade gaat zich richten op particulieren, het mkb en de onderkant van de zakelijke markt via het provinciale intermediair. De bovenkant van de (internationale) zakelijke markt (co-assurantietekening) wordt bewerkt in samenwerking met (beurs)makelaars onder het label Allianz Global Risks. De directie van het schadebedrijf bestaat uit Egbert Gerritse, Kees Krijgsman en Fons Gelsing.
Afscheid Degen
De integratie kan voor ten hoogste 350 medewerkers gevolgen hebben, stelt Van Lent. “Concrete verhuizing zal voor hooguit dertig medewerkers het geval zijn, maar ik heb nog niet gehoord dat dit voor hen bezwaarlijk is. Velen van hen wonen al in de omgeving van Nieuwegein.”
Hoewel gedwongen ontslag niet aan de orde is, zullen 175 van de 1.800 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. Daartoe is een sociaal plan gemaakt. Van wie wél afscheid moest worden genomen, is Ben Degen, de vorig jaar op non-actief geplaatste bestuursvoorzitter van Zwolsche Algemeene. “Met hem is inderdaad onlangs een afvloeiingsregeling overeengekomen”, bevestigt Van Lent. “Degen was het eens met de aandeelhouders over de wijze waarop het fusieproces moest plaats hebben, maar kon zich uiteindelijk niet verenigen met het tempo waarin één en ander zou worden uitgevoerd. Om alle medewerkers zo snel mogelijk duidelijkheid en helderheid te kunnen verschaffen, was dat evenwel essentieel”, aldus Van Lent. Dat snelle integratieproces druiste overigens wel in tegen afspraken die Degen bij de overname van Zwolsche Algemeene had gemaakt met de directie van AGF, waarin het Duitse Allianz een meerderheidsbelang (60%) heeft.
Het kantoorpand van Zwolsche Algemeene in Nieuwegein waar straks alle schade- en levenactiviteiten van Allianz Nederland worden gehuisvest.
Ziektekostenactiviteiten Zwolsche gaan de deur uit
De ziektekostenactiviteiten van Zwolsche Algemeene (100.000 verzekerden) worden op termijn uitbesteed. Volgens Van Lent wordt gezocht naar een gespecialiseerde verzekeraar waarmee kan worden samengewerkt. “We nemen geen afscheid van de branche, maar willen een product onder eigen label voeren. Of de ziektekostenportefeuille al dan niet wordt overgedragen en op welke termijn dat gebeurt, is nog niet besloten. Maar dat is eerder een kwestie van maanden dan van jaren.”
De ziektekostenportefeuille was de laatste vijf jaar vaker verlieslatend dan winstgevend. Op een bescheiden winstje van enkele tonnen guldens in 2000 na, liet de portefeuille louter rode cijfers zien. Met name het torenhoge technisch verlies van vorig jaar, e -86,6 (-7,1) mln, noopte tot maatregelen. “Uit het due-diligenceonderzoek bleek dat de door ZA getroffen voorzieningen veel te laag waren. Onze actuarissen vonden dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn en hebben daarom geadviseerd om minimaal e 30 mln toe te voegen aan de reserves.”
Allianz in cijfers
Allianz Nederland heeft over 2001 een omzet geboekt van e 1.627 mln. Het brutopremie-inkomen bedroeg e 1.356 mln, waarvan e 891 mln in Leven en e 464 mln in Schade. Het verzekeringsresultaat van het leven- en schadebedrijf kwam uit op e 37,3 mln, respectievelijk e 8,0 mln. De nettowinst beliep e 48,6 mln.

Reageer op dit artikel