nieuws

Allianz Nederland boekt plus in Schade en min in Leven

Archief

Het schadebedrijf van Allianz Nederland heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een forse premiegroei (+16%) geboekt. Het operationele resultaat daarentegen daalde met 7%. Het levenbedrijf zag zowel het operationele resultaat (-13%) als het brutopremie-inkomen (-2%) teruglopen.

Allianz Nederland boekte in de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van e 940,6 (872,7) mln, een stijging van 7,8%. Het brutopremie-inkomen nam toe met 9,4% tot e 824 mln. De groei kwam volledig voor rekening van het schadebedrijf. De nettowinst groeide met 4% tot e 41,1 (39,5) mln. Allianz telde het eerste halfjaar 1.694 (1.670) medewerkers.
Schadebedrijf
Het operationele resultaat schadeverzekeringen daalde met 7% naar e 23,4 (25,2) mln, onder meer door een terugval van de resultaten Brand, Motor en Aansprakelijkheid. “Ondanks sterke prijsverhogingen wordt de lichte terugval in de branche Brand veroorzaakt door administratieve achterstanden bij de assurantiebeurs en de makelaars”, licht de directie toe.
De brutopremie-omzet groeide met bijna 16% naar e 573,1 (496,2) mln, met name dankzij premiestijgingen in de branches Brand, Motor en Medische varia.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf zag het operationele resultaat teruglopen met 13% tot e 19,9 (22,7) mln. Oorzaak hiervan is onder meer de lagere opbrengst uit beleggingsfondsen als gevolg van dalende aandelenkoersen op de beurzen.
Het brutopremie-inkomen nam af met 2% tot 250,9 (257,0) mln, vooral door daling van de doorlopende premies in het hypotheeksegment. “De doorlopende premies van semi-collectieve pensioenverzekeringen en risicoverzekeringen vertoonden een duidelijke stijgende trend”, aldus de directie.
De beleggingen voor rekening van de maatschappij stegen tot e 2.900 (2.840) mln; die voor rekening van de polishouder daalden licht tot e 3.840 (3.889) mln.

Reageer op dit artikel