nieuws

Allianz dankt groei aan schadebedrijf

Archief

Allianz Nederland Groep, de fusiecombinatie van Royal Nederland en Zwolsche Algemeene, dankt de groei van zijn operationele resultaat in de eerste negen maanden van dit jaar louter aan de schadeactiviteiten. Ook de groei in brutopremie komt grotendeels op het conto van het schadebedrijf.

De omzet van Allianz groeide in de eerste negen maanden met bijna 13% tot e 1.360,4 (1.208,8) mln. De brutopremie steeg met 15% tot e 1.92,9 (1.037,0) mln. De nettowinst nam toe met 10% naar e 59,1 (53,7) mln. Het aantal medewerkers van de verzekeringsgroep groeide naar 1.681 (1.670).
Schadebedrijf
Het schadebedrijf van Allianz Nederland Groep was in de eerste drie kwartalen de grote motor achter de groei van het premie-inkomen. De premie steeg met 20% tot e 818,4 (679,7) mln, voornamelijk dankzij de branches Brand en Motorrijtuigen. Het operationele resultaat van het schadebedrijf groeide met 50% tot e 45,1 (30,1) mln. “Het resultaat steeg in alle branches, maar met name in Brand, Engineering en Transport”, aldus de directie.
Levenbedrijf
Minder florissant verliepen de activiteiten van het levenbedrijf. De brutopremieomzet steeg met 5% naar e 374,5 (357,3) mln. “In een moeilijke markt wist Allianz haar premie-inkomen te verhogen door stijgende premies van pensioenverzekeringen en risicoverzekeringen”, licht de directie toe.
Het operationele resultaat Leven daalde evenwel met 10% tot e 27,1 (30,3) mln, ruim onder dat van het schadebedrijf. Hoofdoorzaak is volgens de groep: de lagere inkomsten uit beleggingsfondsen als gevolg van dalende aandelenkoersen.
De beleggingen voor rekening van de maatschappij daalden tot e 2.732 (2.840) mln en die voor rekening van polishouders naar e 3.628 (4.082) mln.

Reageer op dit artikel