nieuws

Alle Rijpma’s weg uit Haarlem

Archief

Het failliete Rijpma Advies was wel deglijk nauw verbonden aan voormalig NVA-lid Rijpma Verzekeringsadviseurs. Echter, ook dit Haarlemse kantoor heeft de deuren inmiddels gesloten.

In de vorige editie van AM (22) werd op pagina 11 melding gemaakt van het faillissement van Rijpma Advies, een bedrijf dat zich zonder SER-inschrijving bezighield met consultancy op het gebied van financiële planning en pensioenen. Volgens eigenaar Wouter Rijpma had de onderneming geen enkele band met het in Haarlem meer bekende Rijpma Verzekeringsadviseurs. Die stelling blijkt onjuist.
Wouter is samen met Chris Rijpma eigenaar van Rijpma Verzekeringsadviseurs. Rijpma Advies is enige tijd een dochterbedrijf geweest en beide ondernemingen onderhielden financiële banden. Rijpma Verzekeringsadviseurs is door financiële problemen momenteel in liquidatie; de portefeuille is verkocht aan ARC Adviesgroep in Haarlem.
Bij ARC Adviesgroep werken negentien mensen voor zo’n 7.500 relaties (19.000 polissen). Daarvan zijn er bijna 2.000 (ruim 4.000 polissen) afkomstig van Rijpma.

Reageer op dit artikel