nieuws

Alle Amev-consulenten naar Verzekerings Unie

Archief

De nog zeventig overgebleven Amev-consulenten gaan per 1 januari op in de Verzekerings Unie, de loondienstorganisatie van Stad Rotterdam. De Verzekerings Unie is gehuisvest in Utrecht en telt dan in totaal ruim 240 loondienstagenten.

De samenvoeging van de Amev-consulentenorganisatie en de Verzekerings Unie werd vorig jaar al aangekondigd door ASR-bestuursvoorzitter Carlo de Swart. Er was toen sprake van één organisatie met een loondienstpoot en een franchisepoot. Ook stafafdelingen zouden zo spoedig mogelijk geïntegreerd worden.
Met het overgaan van de consulenten naar de Verzekerings Unie, komt er een einde aan de worsteling die Amev al sinds 1995 voert met zijn consulenten, toen nog vijfhonderd in getal. Twee jaar geleden besloot Amev een franchiseorganisatie op te richten. De beoogde franchisenemers waren de toen nog 280 loondienstadviseurs van Amev. Deze franchiseorganisatie, Attentiv, ging vorig jaar september van start. “Een deel van de consulenten is overgestapt naar Attentiv, een deel is in loondienst getreden bij deze franchisenemers, een deel is ergens anders aan het werk gekomen en een deel heeft door natuurlijk verloop de organisatie verlaten. Nu zijn er nog zeventig consulenten over”, aldus Johan van der Schoot, directeur groepscommunicatie van ASR.
“De consulentenorganisatie was al aan het afbouwen, omdat het geen rendabel distributiekanaal bleek te zijn”, zegt Van der Schoot. “Na het samengaan van Fortis en ASR bleek dat het distributiekanaal van de Verzekerings Unie wel rendabel is. Nu is besloten de vrijgekomen portefeuilles en de overgebleven zeventig consulenten onder te brengen in de Verzekerings Unie onder aansturing van Stad Rotterdam”, aldus Van der Schoot. Ad Mulders gaat leiding geven aan de Verzekerings Unie.
Beloning
Het feit dat de consulentenorganisatie niet rendabel is, heeft volgens Van der Schoot te maken met de wijze van beloning. “De consulenten ontvangen een vast basissalaris. De loondienstagenten van de Verzekerings Unie worden alleen beloond op basis van provisie. Dat is een deel van de succesformule, dat is ondernemerschap.” De consulenten zullen ook volgens deze formule moeten gaan werken. Van der Schoot erkent wel dat er bestaande rechten zijn en dat er met de vakbonden overleg gepleegd wordt. Gerwin van der Lei van De Unie laat weten “mordicus tegen” beloning alleen op basis van provisie te zijn. “Dat wat je kan beïnvloeden mag variabel zijn. Wat je niet kan beïnvloeden niet. Wij gaan voor een vast basissalaris.”
Financieel Adviesteam
Niet alleen de consulenten van Amev hebben het moeilijk, ook het zes jaar geleden opgerichte Amev Financieel Adviesteam houdt op te bestaan.
Deze verkoopunit werd toentertijd onder de vlag van de consulentenorganisatie opgericht, om de bloeiende levenmarkt te bewerken. Het ging vooral om de verkoop van leven-, hypotheekproducten en financiële planning. Het ging zo goed met deze groep verkopers dat het losgekoppeld werd van de consulentenorganisatie en als zelfstandig Amev Financieel Adviesteam verder ging. Via externe callcenters, zoals ABT in Amsterdam en Bell-service in Rotterdam, werden afspraken met klanten gemaakt.
Inmiddels ligt er een voorgenomen besluit om per 1 januari te stoppen met de verkoopunit. Als reden noemt Amev de verslechterende marktomstandigheden en het daardoor slechtere resultaat. “Gezien de huidige marktontwikkelingen ziet de directie geen mogelijkheid de activiteiten voort te zetten. Je moet ook durven te stoppen.”
Voor de 36 adviseurs en vier leidinggevenden wordt binnen het Fortis-concern naar ander werk gezocht. “Voor deze werknemers treedt het sociaal plan in werking en wordt gezocht naar een passende functie binnen het concern. Als dat niet lukt dan wordt een financiële regeling aangeboden.”

Reageer op dit artikel