nieuws

Akkoord PVK met actuarissen

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft met het Actuarieel Genootschap (AG) én het Verbond van Verzekeraars (VvV) een akkoord gesloten over de wijze, inhoud en frequentie van informatieverstrekking door actuarissen aan de toezichthouder

Aan het convenant is lange tijd gewerkt. In 1997 werd voor de accountants, samen met het Verbond en het Nivra, een vergelijkbaar convenant ondertekend. Op de foto van links naar rechts: Dirk Witteveen (PVK), Eric Fischer (VvV), Paul Tulfer (PVK), Piet Keizer (PVK), Simon van Vuure (AG) en Paul van de Geijn (VvV). [klein korps rechts van foto] (foto: Thea van den Heuvel, Nijmegen)

Reageer op dit artikel