nieuws

Akkoord nabij over brutofondsrendement

Archief

Het Verbond van Verzekeraars, de Stichting Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn er bijna uit: offertes van levensverzekeringen worden straks alleen nog gevuld met brutofondsrendementen.

Deze rendementen zijn vóór aftrek van alle kosten, waardoor in offertes gegeven voorbeeldkapitalen eindelijk vergelijkbaar worden. Nu gebeurt dit alleen bij het standaardfondsrendement van 4% en het daarvan afgeleide pessimistische rendement. Bij het historische fondsrendement en het eigen voorbeeldrendement – vaak 8%, analoog aan de maximale NHG-norm – worden bijna altijd nettorendementen gebruikt. En daarmee blijft een deel van de kosten buiten de berekening.
Eind vorig jaar dacht de AFM de kwestie eenvoudig op te lossen door een decreet uit te vaardigen dat brutofondsrendementen zou voorschrijven. De werkelijkheid bleek wat gecompliceerder dan de toezichthouder had gedacht: de brief bleef uit en overleg tussen partijen begon. Volgens Roel Wijmenga, voorzitter van de Verbond-commissie Inzichtelijkheid, is een akkoord nabij. “We hebben een idee voor een mogelijke oplossing.”
Het idee voorziet erin dat – vast te leggen in de Code Rendement & Risico – het eigen voorbeeldkapitaal van de verzekeraar straks ook wordt berekend met behulp van een brutofondsrendement. Via een sterretje wordt verwezen naar een extra vermelding op het offertevoorblad, waar het bijbehorende nettorendement volgens NHG-norm wordt vermeld. De verzekeraars moeten nog akkoord gaan met het voorstel, dat een aanpassing van systemen vraagt en dus arbeid, tijd en geld gaat kosten.
Roel Wijmenga: “We hebben een idee voor een mogelijke oplossing”.

Reageer op dit artikel