nieuws

Akkermans trots op ketenintegratie in nieuw pensioenbeheersysteem

Archief

Akkermans & Partners Software heeft een pensioenbeheersysteem ontwikkeld, waarin het zeer actuele thema ‘ketenintegratie’ voorop heeft gestaan. Het nieuwe paradepaardje FoBeS (een afkorting van Front-office BeheerSysteem) is een marktgericht systeem, uitgaande van de overtuiging “dat er nog veel winst te boeken valt aan de advieskant van pensioenverzekeringen”.

In haar documentatie stelt Akkermans & Partners, dat een van de vertrekpunten bij de ontwikkeling van FoBeS was: de problematiek rondom het gebrek aan aansluiting tussen de frontoffice en de administratieve processen bij nagenoeg alle verzekeraars. Het sleutelwoord bij FoBes is daarom ‘ketenintegratie’: enerzijds verkleining van de kans op fouten in gegevens en anderzijds profijtelijk hergebruik van reeds ingevoerde persoons- en adresgegevens.
Er kan bij FoBeS onderscheid worden gemaakt in een hoofdkantoor- en een intermediairversie. Bij het intermediair kan onderscheid worden gemaakt in groepen die een afwijkende regeling hebben getroffen met de verzekeringsmaatschappij of die verdergaande rechten hebben. Updates in het systeem kunnen zeer snel (via internet) worden uitgevoerd. In feite kan vrijwel alle communicatie elektronisch verlopen, ook op het niveau van de tussenpersoon (tussen zijn diverse vestigingen of de synchronisatie tussen een laptop-versie en de server-versie).
Minimalisering foutkansen
Insteek bij de ketenintegratie is geweest dat zoveel mogelijk vragen slechts eenmaal gesteld hoeven te worden. De vastlegging gebeurt zodanig dat met behulp van die eenmalig ingevoerde gegevens niet alleen op maat offertes en aanvraagformulieren kunnen worden geproduceerd, maar ook mutatieformulieren en (eventueel) de onderliggende pensioenbrief of -reglement. “Bovendien worden foutkansen in data sterk geminimaliseerd”, onderstreept Akkermans.
“Natuurlijk kunnen zich situaties voordoen waarbij de adviseur toch aanpassingen wenst door te voeren. Dat kan, als de verzekeraar hem administratierechten heeft toegekend. Deze autorisatie kan uitgebreid, maar ook beperkt zijn. Bovendien wordt er – dus ook bij autorisatie – altijd een elektronische waarschuwing aan de verzekeraar gegeven. Deze kan corrigerend optreden, in overleg treden, maar ook de aanvraag of wellicht reeds aangemaakte polis controleren en/of aanpassen”, verklaart Akkermans.
Diverse regelingen
Met behulp van FoBeS kunnen berekeningen voor allerlei pensioenregelingen worden gemaakt, zoals voor een beschikbare-premieregeling, een traditioneel systeem en ook universal-life of unit-linked. En dat geldt evenzeer voor eindloon, gematigd eindloon of middelloon.
Bij mutaties geldt dat irrelevante vragen niet gesteld worden. Tevens is er een beveiliging toegevoegd: indien er gekozen is voor een bepaalde mutatie (bijvoorbeeld het toevoegen van een arbeidsongeschiktheidsdekking), zijn de overige gegevens niet wijzigbaar.
De andere kant van de medaille is, dat sommige mutaties aanleiding kunnen of moeten zijn voor meerdere aanpassingen. Indien bijvoorbeeld de verzekerde gaat trouwen (dus een wijziging in de burgerlijke staat), vraagt de zogeheten ‘Mutatiewizard’ automatisch of ook ‘begunstiging’ en ‘gegevens partner en/of kinderen’.
Verrijking
Alle persoonsgegevens en berekeningen worden opgeslagen in de FoBeS-database. Door een koppeling is het mogelijk dat deze gegevens tevens worden doorgesluisd naar de maatschappijdatabase. Dit maakt het mogelijk dat dezelfde gegevens ten grondslag liggen aan zowel de offerte, de aanvraag als de polis. Akkermans wijst er op, dat dit allemaal nog verder verrijkt kan worden via een directe aansluiting met haar product ReBeS (het Regelingen BeheerSysteem; dit met het oog op pensioenbrief en pensioenreglement.
Er kunnen met behulp van FoBeS ook zogeheten dynamische overzichten van commerciële informatie worden gemaakt, zoals productiecijfers van het intermediair, offertes per medewerker en afgesloten dekkingen per deelnemer.
Voorts kent FoBeS min of meer algemene kwaliteiten op het gebied van het genereren van grafieken en afdrukbeheer. Meer specifieke toepassingen zijn: Financiële Bijsluiter en bijvoorbeeld Kantoorbeheer. Per pensioenadviseur kunnen in het systeem bevoegdheden worden vastgelegd, zoals ten aanzien van het maken van offertes en het verzenden van aanvragen.

Reageer op dit artikel