nieuws

Akkermans & Partners Cognitief richt Verzekerings Academie

Archief

op

Akkermans & Partners Cognitief, de opleidingspoot van de Akkermans Groep, is gestart met de Verzekerings Academie. Doel is cursisten niet alleen op te leiden voor de SEA-examens, maar ze vooral ook praktijkgericht op te leiden.
“Wij zijn met de plannen voor de Verzekerings Academie al ruim een jaar bezig. Wij hoorden uit het veld dat de bestaande opleidingen weinig praktijkgericht zijn. Wij streven er naar onze cursisten praktijk- en functiegericht op te leiden en ze daarnaast een betere slagingskans voor de SEA-examens te bieden”, vertelt Francisca Akkermans.
Op de vraag of Akkermans niet te vroeg is gestart met deze academie, omdat nu ook Nibe-SVV functiegericht gaat opleiden, zegt Akkermans: “Er zijn gesprekken gevoerd met Nibe-SVV om de mogelijkheden van een samenwerkingsverband te onderzoeken. Nibe-SVV wilde dat niet.”
De Verzekerings Academie richt zich vooralsnog op de opleidingen Verzekeringspraktijk Leven, Pensioenpraktijk I en II en de opleiding Branche Leven, die uit zes modules bestaat. Een eerste proef met achttien cursisten voor de opleiding Verzekeringspraktijk Leven heeft inmiddels plaatsgevonden. “Deze mensen hebben net examen gedaan. Nu moeten we twee maanden wachten op de resultaten. We hopen uiteraard op een hoog slagingspercentage”, aldus Akkermans.
De gemiddelde duur van een opleiding is zes dagen. “We richten ons op één keer per week les, of één keer in de twee weken. In die zes dagen zit twee keer een halve dag examentraining. We werken samen met vijf freelance docenten en met eigen cursusmateriaal. Met de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) zijn afspraken gemaakt over een vorm van certificering. Het SEA-diploma an sich is al een certificaat. Daar wordt een certificaat aan toegevoegd voor het praktijkdeel dat de cursisten genoten hebben”, vertelt Akkermans.
De opleidingen worden nu nog in-company gegeven. Het is wel de bedoeling te zijner tijd ook open inschrijving mogelijk te maken. De cursussen zullen dan op vier locaties, verspreid over het land, gegeven worden. Verder wordt het aantal cursussen uitgebreid.

Reageer op dit artikel